Zagrożenie sanitarne związane z prowadzeniem szkoleń w zakresie środków ochrony roślin w okresie pandemii COVID-19 zmusiło do przygotowania projektu zmian w rozporządzeniu w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.

W projekcie rozporządzenia przewidziano możliwość  ukończenie szkolenia w zakresie środków ochrony roślin w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych.

Natomiast zajęcia praktyczne nadal powinny być prowadzone przy fizycznej obecności uczestników szkolenia. Dotyczy to także egzaminu kończącego szkolenie, który przeprowadzany jest w formie pisemnego testu.

„Aby zapewnić odpowiednią jakość szkoleń prowadzonych w formie telekonferencji proponuje się, aby dźwięk i obraz były przesyłane w czasie rzeczywistym” – podano. Od uczestników wymagany będzie natomiast odpowiedni sprzęt i oprogramowanie, które jednocześnie umożliwią weryfikowanie przez podmiot prowadzący szkolenia ich obecności.

W latach 2009-2019 w szkoleniach uczestniczyło od 53 360 do 140 285 osób (93 905 osób w roku 2019).