Sejm wznowił bowiem pracę nad projektem ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, niestety już bez udziału samorządu rolniczego.
Jak podkreśla Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR, po wznowieniu prac podkomisji nadzwyczajnej, z niezrozumiałych względów, zważywszy, że zagadnienia te nie są objęte klauzulą tajności, strona społeczna nie została zaproszona do udziału w jej posiedzeniach, pomimo że zazwyczaj samorząd rolniczy uczestniczy w innych pracach Komisji Rolnictwa i jej podkomisjach i współpraca ta przebiega harmonijnie.


- Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego określa najważniejsze zasady gospodarowania zasobami ziemi, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju rolnictwa poprzez kreowanie możliwości powiększania gospodarstw rolnych. W tak ważnych dla samorządu rolniczego sprawach musimy mieć możliwość nie tylko śledzenia procesu legislacyjnego, ale również aktywnego uczestnictwa i wyrażania opinii rolników - mówi Wiktor Szmulewicz.