Wielkopolska Izba Rolnicza zgłosiła kilka uwag do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa, dotyczącego opłat za badania weterynaryjne. Resort zapowiedział obniżenie wprowadzonych właśnie stawek. Izba wnioskuje o całkowite zniesienie opłat lub obniżenie do symbolicznych poziomów, by powstrzymać dalszy spadek pogłowia i zamykanie chlewni.

Wielkopolski samorząd rolniczy zauważył, że "koszty związane ze świadectwem zdrowia ponoszone przez rolnika w przypadku przemieszczania pojedynczych sztuk to ok. 5-6% wartości ich sprzedaży". "Opłaty te z uwagi na spadek liczby gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną powinny być obniżone" - argumentuje izba.

Samorządowcy pytają również, dlaczego rolnicy w ogóle mają płacić za świadectwa, które są przecież elementem strategii państwa w walce z ASF. A skoro ASF jest zwalczane z urzędu i koszty tych działań ponosić winno państwo, to czemu hodowców się nimi obciąża? Idei wprowadzenia świadectw zdrowia przyświecał zamiar kontroli przepływu zwierząt między strefami, a nie wyciągania pieniędzy z kieszeni hodowców - argumentują rolnicy.

Od 11 sierpnia br. w Polsce obowiązują podwyższone stawki opłat za wystawienie przez urzędowego lekarza weterynarii świadectw zdrowia dla zwierząt. Pod naciskiem rolników Ministerstwo Rolnictwa przygotowało projekt zmian, które zakładają obniżenie opłat za świadectwa, także w przypadku stad liczących powyżej 50 świń.

W projekcie nowego rozporządzenia przyjęto następujący sposób wyliczenia stawki opłat: za pierwsze 15 minut kontroli świń: 28,20 zł (koszt dojazdu do gospodarstwa) + 14,10 zł (koszt 15 minut pracy lekarza weterynarii) co daje łącznie 42,30 zł. Powyższa stawka dotyczyć ma opłaty za kontrolę świń przeznaczonych do wywozu, handlu, przemieszczania w celach niehandlowych oraz umieszczenia na rynku krajowym, dla posiadaczy stad liczących powyżej 50 świń.

Opłaty za świadectwa zdrowia w przypadku stad do 50 sztuk świń nie zmienią się, zostaną na poziomie 40 zł - przewiduje nowela. Stawki za badania zwierząt innych niż świnie również nie ulegną zmianie, więc za pierwszą godzinę kontroli obowiązywać będzie stawka 112,80 zł, a za każde rozpoczęte 15 minut po upływie pierwszej godziny dodatkowo 14,10 zł.