Jak dowiaduję się u posła Janusza Kowalskiego, Prawo i Sprawiedliwość, który w ostatnim tygodniu w Sejmie zapowiedział pomysł na udzielenie rolnikom pomocy w opłatach za energię elektryczną, jego propozycja to w zasadzie interpelacja poselska, do której poseł dołączył projekt rozporządzenia.

Więcej o tej wypowiedzi: Będzie specjalna taryfa na energię dla rolników?

Jak wyjaśnił dziś poseł, 16 września złożył interpelację do prezesa Rady Ministrów, do której dołączył swoją propozycję uregulowania problemu wynikającego z rosnących cen energii. Propozycja ta, jak się okazuje, dotyczy nie rolników, a wszystkich mieszkańców wsi:

„W związku z tym składam przygotowany projekt zmiany rozporządzenia taryfowego, które pozwoli największym dostawcom energii elektrycznej w Polsce różnicować ceny energii elektrycznej ze względu na miejsce zamieszkania (zakres różnicowania zostawiam do decyzji właściwego ministra). Kryterium różnicującym jest dostęp do sieci ciepłowniczej. Zagadnienie jest niezwykle istotne w kontekście odchodzenia od spalania paliw stałych na obszarach wiejskich, poza dużymi miastami. Mieszkańcy obszarów wiejskich opalający dzisiaj domy drewnem i węglem bez przedmiotowej regulacji po rezygnacji ogrzewania paliwami stałymi będą tymi, którzy poniosą koszty transformacji energetycznej bezpośrednio.

Czy wyrazi Pan zgodę na przyjęcie proponowanego przeze mnie rozwiązania prawnego, które pozwoli największym dostawcom energii elektrycznej w Polsce różnicować ceny energii elektrycznej ze względu na miejsce zamieszkania i tym samym nie obciążyć bezpośrednio skutkami unijnej polityki klimatycznej mieszkańców polskiej wsi?”

W dołączonym projekcie poseł proponuje utworzenie nowej taryfy, osoba korzystająca z niej musiałaby złożyć oświadczenie potwierdzające, iż energia  elektryczna  stanowi wyłączne źródło  ogrzewania jego gospodarstwa domowego.

Tak więc projekt nie ma związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i jej kosztami, a z miejscem zamieszkania i wymaga posiadania ogrzewania elektrycznego w gospodarstwie domowym.