Standardowa wysokość zaliczek dopłat bezpośrednich to 50 proc. należności. Nadzwyczajne okoliczności pozwalają zwiększyć tę kwotę.

W tym roku za takie nadzwyczajne okoliczności uznano COVID-19 i suszę. 4 sierpnia 2021 r. KE wydała rozporządzenie wykonawcze 2021/1295 stanowiące, że w odniesieniu do roku składania wniosków 2021 państwa członkowskie mogą wypłacać zaliczki na poczet płatności bezpośrednich w wysokości do 70%. Nie zrezygnowano tym razem z wymogu kontroli przed wypłaceniem zaliczek - tj. kontroli administracyjnych oraz – w przypadku wytypowanych gospodarstw – również kontroli na miejscu.

Wypłata zaliczek ruszy w drugiej połowie października

Ponieważ 16 października przypada w sobotę, zaliczki ruszą 18 października.

Dotyczy to płatności na poczet: jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dla młodych rolników, płatności dodatkowej, płatności do krów, płatności do bydła, płatności do owiec, płatności do kóz, płatności do roślin pastewnych, płatności do roślin strączkowych na ziarno, płatności do buraków cukrowych, płatności do ziemniaków skrobiowych, płatności do pomidorów, płatności do truskawek, płatności do chmielu, płatności do lnu, płatności do konopi włóknistych oraz wsparcia w ramach systemu dla małych gospodarstw oraz finansowania zaliczek na poczet przejściowego wsparcia krajowego (płatności niezwiązanej do tytoniu).

Jaka kwota na płatności bezpośrednie?

Jak wyliczono, wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2021 r. pochłonie nie więcej niż 2 341,71 mln EUR (70%× 3 345,30 mln EUR) środków unijnych i nie więcej niż 16,84 mln EUR (70%×24,063 mln EUR) środków krajowych, czyli łącznie nie więcej niż 2 358,55 mln EUR.

Wypłata zaliczek nastąpi w ramach limitu wydatków zaplanowanych na ten cel w ustawie budżetowej na 2021 r. Zaliczki i dopłaty – poza krajową płatnością do tytoniu (ta stanowi 0,7 proc. całości) podlegają w całości refundacji z budżetu Unii Europejskiej, co następuje po ok. 2 miesiącach od wypłaty środków.

O zaliczkach na poczet pomocy w ramach niektórych działań PROW 2014–2020 czytaj:

Tegoroczne zaliczki płatności z PROW to 85 proc. należności