Towarowa Giełda Energii, organizator Giełdowego Rynku Rolnego, rozpoczęła cykl edukacyjny, składający się ze szkoleń i egzaminów w zakresie pobierania próbek ziarna zbóż, nasion roślin strączkowych i ich przetworów oraz nasion roślin oleistych.

Cykl obejmuje szkolenia podnoszące kompetencje oraz kwalifikacje zawodowe w obszarach m.in. analityki laboratoryjnej, pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych oraz ustalania klas jakościowych określonych produktów. Szkolenia prowadzą przedstawiciele Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego oraz firmy szkoleniowe uprawnione przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych.

Przedsięwzięcie, którego pomysłodawcą i organizatorem jest TGE dedykowane jest firmom współpracującym w ramach GRR. Uczestnicy tego rynku, jako audytowane podmioty Systemu Magazynów Autoryzowanych (SMA) TGE S.A. zyskują wiedzę oraz niezbędne kompetencje do pobierania próbek oraz prowadzenia oceny jakości zbóż w ramach własnych zasobów personalnych.

Działania są nakierowane na realizację założeń GRR, które to uwzględniają aspekty bezpieczeństwa zawieranych transakcji, transparentności handlu oraz gwarancji jakości oferowanych produktów. Uzyskane w ramach zdanego egzaminu uprawnienia rzeczoznawcy w zakresie pobierania próbek znajdą swoje odzwierciedlenie we wpisie do Rejestru Rzeczoznawców, który prowadzony jest przez poszczególnych Wojewódzkich Inspektorów JHAR-S.

Do pierwszego szkolenia i egzaminu przystąpiło 26 osób, będących uczestnikami SMA. W składzie komisji egzaminacyjnej zasiedli inspektorzy z Głównego Inspektoratu JHAR-S.

Giełdowy Rynek Rolny prowadzony na Towarowej Giełdzie Energii w ramach GK GPW oferuje obrót pszenicą, żytem oraz kukurydzą na transparentnym rynku giełdowym. Sprzedaż i zakup produktów rolnych jest możliwy w ramach sesji prowadzonych w każdą środę lub na aukcjach zwoływanych na wniosek oferenta.

Podstawą działania Giełdowego Rynku Rolnego jest System Magazynów Autoryzowanych czyli sieć magazynów przystosowanych do przechowywania zbóż, zorganizowana przez Giełdę w celu zapewnienia możliwości składowania towaru będącego przedmiotem obrotu giełdowego i prowadzenia rozliczeń w towarze. Obecnie w ramach systemu działa 48 magazynów autoryzowanych.