Sprawozdanie powstało z inicjatywy posła Janusza Wojciechowskiego reprezentującego Grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów – informuje FAMMU/FAPA. Eurodeputowani byli zgodni co do konieczności poprawy warunków zwierząt podczas transportu. Wielu parlamentarzystów było jednak zdania, że nie wystarczy ograniczyć czas przewozu zwierząt, lecz należy wprowadzić również inne działania – jak poprawa warunków transportu w zależności od gatunku zwierząt, unowocześnienie pojazdów, wsparcie dla lokalnych rzeźni i przetwórni mięsa oraz kontrola zgodności z obowiązującymi przepisami w UE m.in. przy wykorzystaniu systemów nawigacji satelitarnej.

15 marca br. Parlament Europejski przyjął deklarację dotyczącą ograniczenia czasu transportu zwierząt rzeźnych do 8 godzin.

Sprawozdanie będzie przedmiotem głosowania Komisji w dn. 9-10 lipca br., a następnie głosowania plenarnego we wrześniu br.