Pierwszy wniosek złożyła Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców Właścicieli Rolnych. Ta sprawa została zakończona odmową z nie uwzględnionym zażaleniem. W załączniku publikujemy postanowienie wraz z uzasadnieniem.

Drugi wniosek skierował Krajowy Związek Pracodawców Rolnych, powołany przez Stowarzyszenie Dzierżawców i Właścicieli Rolnych RP. Jak informowaliśmy wczoraj, nie ma jeszcze dostępnego uzasadnienia do postanowienia odmawiającego wszczęcia postępowania.

Oto co można się dowiedzieć na ten temat w chwili obecnej:

Stan sprawy:

 *  Sprawa zakończona - odmowa

 Podmiot w sprawie:

 Krajowy Związek Pracodawców Rolnych - wnioskodawca Agnieszka Baudet

 radca prawny - pełnomocnik / reprezentant

Przedmiot sprawy:  Ustawa z dnia 2011-09-16    o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych  innych ustaw

          art. 4 ust. 1-15

          art. 5 ust. 1-3

         art. 12.

Jak z tego wynika, argumenty dzierżawców nie znalazły zrozumienia w Trybunale – więcej: w ogóle nie zostały przeanalizowane.