Agencja przedłuża godziny pracy: w poniedziałek 15 maja Biura Powiatowe ARiMR będą czynne od godz. 6.00 do godz. 20.00. Od 16 do 26 maja BP będą pracowały w normalnych godzinach od 7.30 do 15.30. Natomiast 27 maja (sobota) Biura Powiatowe będą czynne od godz. 8.00 do godz. 15.30, a pomiędzy 29 a 31 maja w godz. 6.00 - 20.00.

Przyjmowanie wniosków zakończy się w tym roku ostatniego dnia maja, czyli 31 maja w środę.

Więcej: Wnioski o dopłaty bezpośrednie można składać dwa tygodnie dłużej

To już trzeci rok, kiedy wydłużono termin składania wniosków.

Jak wyglądało składanie wniosków w latach ubiegłych?

6.06.2016: wnioski złożyło 1 mln 98 tys. rolników, w tym ponad 3,1 tys. - przez Internet. Dopłaty za 2015 r. dostało do tego dnia 90 proc. wnioskujących. Do 27 kwietnia wnioski odebrano zaledwie od 429 tys. osób. „Do 2 maja rolnicy złożyli do ARiMR 517 tys. wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok tj. mniej więcej tyle samo co w ubiegłym roku (501 tys.)” – podawała PAP. Zabiegi w UE o wyrażenie zezwolenia na wydłużenie terminu trwały do ostatniej chwili – komisarz Hogan przeciwstawiał się temu, gdyż spodziewał się trudności z terminowym wypłaceniem należności – podobnie, jak stało się to rok wcześniej. Ostatecznie termin wydłużono do 15 czerwca.

2015 rok - do 3 czerwca ARiMR przyjęła 1,08 mln wniosków, w tym blisko 5 tys. przez Internet. Termin składania wniosków po raz pierwszy wydłużono do 15 czerwca ze względu na to, że był to pierwszy rok funkcjonowania zmienionego systemu Wspólnej Polityki Rolnej. 8 czerwca 2016 r. Hogan zapowiedział, że zamierza też wydłużyć z 30 czerwca do 15 października 2016 r. termin zakończenia realizacji dopłat za 2015 rok – i stało się to faktem następnego dnia. Z wypłatami na czas nie zdążyły Francja, Rumunia i Wielka Brytania. Polska dotrzymała pierwszego terminu.

10-05-2013 (termin składania wniosków upływał 15 maja, nie został przedłużony) informowano: „Od początku naboru do biur powiatowych ARiMR zostało złożonych  725 tys. wniosków o płatności bezpośrednie, blisko 393 tys. wniosków o dopłaty z tytułu ONW, 8 tys. rolników złożyło nowe wnioski o wsparcie z "Programu rolnośrodowiskowego", a 42,5 tys. rolników w ramach już złożonych wniosków ubiega się o przyznanie im kontynuacyjnych płatności”.

Ministerstwo Rolnictwa uznało za bezcelowe zabieganie o zmianę terminu składania wniosków na stałe.

Więcej: Czy składanie wniosków o dopłaty przedłużyć do 15 czerwca na stałe?

W związku z przedłużeniem terminu składania wniosków wydłużeniu uległ też termin, w jakim można wprowadzać we wniosku zmiany – upływa w tym roku 15 czerwca.

Wniosek o przyznanie płatności wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.