Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje znowelizowana ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Producentom będą przysługiwały dopłaty w wysokości 65 proc. składki w przypadku zawarcia umowy pakietowej określeniu stawki taryfowej nie przekraczającej 9 proc. sumy ubezpieczenia. Dla upraw na użytkach kl. V i VI stawka może wynosić 12 i 15 proc. sumy ubezpieczenia upraw.

Jeśli zostaną ustalone wyższe stawki, dopłaty będą przysługiwały do powyższych wysokości stawek ubezpieczenia, natomiast pozostałą część zapłaci w całości producent rolny.

W 2017 r. możliwe będzie jeszcze ubezpieczenie od jednego ryzyka. W przypadku przekroczenia przy sumie 10 ryzyk stawki taryfowej ponad odpowiednio 9,12 lub 15 proc. dopłaty do tych stawek będą pomniejszane proporcjonalnie do procentu ich podwyższenia.

Do ubezpieczanych zwierząt dopłata wynosi 65 proc. składki, w przypadku określenia przez zakłady ubezpieczeń stawek od łącznego ubezpieczenia zwierząt nie przekraczających 0,5 proc. sumy ubezpieczenia.

Jak poinformował minister rolnictwa w informacji przekazanej sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odpowiedzialność ubezpieczycieli w przypadku ubezpieczenia od ujemnych skutków przezimowania rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, z tym, że umowa powinna być zawarta do 1 grudnia. Zakłady zobowiązały się do rozpoczęcia ubezpieczania na nowych zasadach od 1 kwietnia br.

Informacja ministra w załączniku.

Więcej o ubezpieczeniach w 2017 roku:

W 2017 roku jest pięciu ubezpieczycieli rolnych

Od Nowego Roku wyższe dopłaty do składek ubezpieczeń rolnych

Czy w przyszłym roku łatwiej będzie o ubezpieczenie?