Zdarzenia dotyczące uboju z konieczności będą mogły być rejestrowane w rejestrze zwierząt gospodarskich.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych to następstwo potwierdzenia ubijania w rzeźni zwierząt pourazowych, których stan nie pozwalał na transport i które powinny być ubite na miejscu.

Proponuje rozwiązania polegające na uwzględnieniu w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych rozdzielonych informacji o zwierzętach ubitych na terenie gospodarstwa na użytek własny od ubitych z konieczności, których tusze trafiają do rzeźni, a pozyskane mięso jest przetwarzane i trafia do obrotu.

Jak przypomniano, zwierzę, które uległo wypadkowi może zostać ubite na miejscu, a jego tusza i narządy wewnętrzne mogą być dostarczone do rzeźni - wraz z oświadczeniem posiadacza zwierzęcia, zawierającym potwierdzenie tożsamości zwierzęcia, informacje o weterynaryjnych produktach leczniczych lub innych środkach, jakie podawano zwierzęciu, z wyszczególnieniem dat podawania i okresów karencji, a także z zaświadczeniem lekarza weterynarii, stwierdzającym korzystny wynik badania przedubojowego, datę i czas przeprowadzenia tego badania, przyczynę uboju oraz informacje na temat leczenia, jakiemu poddane było to zwierzę. Tusza wraz narządami wewnętrznymi powinna być przewieziona do rzeźni w warunkach higienicznych i najszybciej, jak to możliwe. Jeśli transport trwa dłużej niż 2 godziny od uboju, należy zapewnić warunki chłodnicze, o ile wymaga tego sytuacja klimatyczna.

Projekt trafił do opiniowania, które potrwa 30 dni, a ma obowiązywać po upływie 14 dni od ogłoszenia.