Za odrzuceniem projektu opowiedziało się 222 posłów, przeciw było 178, wstrzymało się od głosu 9.

Wielu posłów opiera swój wybór na nieprawdach i półprawdach – próbował powstrzymać posłów przed głosowaniem przeciw nowelizacji poseł Ludwik Dorn (SP).

Jako nieludzkie i pozbawione wrażliwości podejście do osoby żywej określiła przeprowadzanie uboju bez ogłuszania poseł Marzena Machałek (PiS). Nieetyczne jest przedstawianie uboju jako ratującego polską wieś – dodała. Opinia 2/3 Polaków jest takiemu ubojowi przeciwna.

Stanisław Kalemba zauważył,  że wprawdzie sprzedaż mięsa wzrosła o 25 proc. w ostatnich 4 miesiącach, ale eksport do krajów islamskich spadł o prawie 70 proc. Sejm RP, każdy z posłów dokona wyboru w zakresie szacunku dla tradycji, poszanowania odmienności - mówił. Wszystkie aspekty sprawy zostały przedstawione. 22 państwa, wszyscy najwięksi producenci stosują ubój zgodnie z rozporządzeniem WE obowiązującym od 1 stycznia b.r. Projekt rządowy proponuje bardziej niż rozporządzenie restrykcyjne przepisy: odejście od klatek obrotowych, wymóg uzyskania pozwolenia lekarza powiatowego weterynarii, zgłoszenie przed ubojem i nadzór lekarza. Nie ma uboju bez cierpienia, chcemy żeby szanowano nasze obyczaje, więc szanujmy obyczaje innych – argumentował.

Sejm zdecydował inaczej i odrzucił projekt rządu.