W bieżącym tygodniu w Luksemburgu nieformalnych uzgodniono nowe zasady ograniczające napływ szkodników, takich jak Xylella fastidiosa, bakterii która spowodowała spustoszenie na plantacjach oliwnych.

Ta drastyczna sytuacja wynikająca ze wzrostu handlu i wymiany handlowej, a także ze zmian klimatu była m.in. przyczynkiem ustaleń mających powstrzymać rozprzestrzenianie patogenów, szkodników i eliminowanie tych najbardziej niebezpiecznych. Tymczasowa umowa wprowadza również środki zapobiegawcze dla importowanych roślin i mechanizmy szybkiego reagowania wobec roślin wysokiego ryzyka.

-Zdrowie roślin jest ważnym problemem dla całej Europy. Jestem bardzo zadowolony, że Parlament, wraz z państwami członkowskimi, zgodził się na przyznać środki w celu ochrony naszych krajów przed niszczącym działaniem szkodników i chorób, które potencjalnie mogą zniszczyć cały gatunek rośliny - powiedziała Anthea McIntyre, brytyjska posłanka z ramienia Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (ECR) stojąca na czele zespołu negocjacyjnego Parlamentu.

Nowe przepisy wprowadzają mechanizm wstępnej oceny roślin i produktów roślinnych pochodzących z państw trzecich w celu szybkiego zidentyfikowania tych, które prawdopodobnie stanowiłaby ryzyko przenoszenia szkodników lub innych zagrożeń fitosanitarnych. Przepisy wprowadzają również mechanizmy do nakładania tymczasowych zakazów powstrzymujących rośliny wysokiego ryzyka przed wjazdem na terytorium UE.

Operatorzy profesjonalni importujący rośliny i produkty roślinne będą musieli posiadać świadectwo fitosanitarne, także jako klienci usług pocztowych, internetowych oraz jako pasażerowie importujący potencjalnie ryzykowne rośliny w swoim bagażu. Tylko prywatni podróżni, którzy importują niewielkie ilości poszczególnych roślin będą zwolnieni z obowiązku posiadania świadectwa fitosanitarnego.

Paszport roślin ma być systemem, który powinien obejmować przemieszczanie roślin przeznaczonych do sadzenia na terytorium Unii Europejskiej. Wyjątkiem będą dostarczane bezpośrednio do użytkowników końcowych, także ogrodników domowych. Paszport będzie również dotyczyć roślin (użytkowników końcowych) otrzymanych ze sprzedaży na odległość i powinien zostać poddany przeglądowi po pięciu latach.

Umowa aktualizuje obecne obowiązujące przepisy UE o dokładne zwalczanie i odszkodowania dla hodowców. W celu wyeliminowania szkodników stanowiących zagrożenie usuwane będą rośliny, za które hodowca otrzyma odszkodowanie. Wysokość odszkodowania będzie odzwierciedlać wartość zniszczonych roślin lub produktów roślinnych.

Zwalczanie niebezpiecznych szkodników może być skuteczna jedynie wtedy, gdy wszystkie źródła zakażenia są usuwane i zniszczone. W związku z tym umowa pozwala państwom członkowskim i ich odpowiednim organom do stosowania w razie konieczności środków w pomieszczeniach prywatnych, ale tylko w zakresie niezbędnym do ochrony interesu publicznego.

Wstępnie uzgodniony projekt musi jeszcze zostać zatwierdzony przez Radę, a następnie przez Komisję Rolnictwa Parlamentu Europejskiego i wreszcie przez cały Parlament.