Podczas swojego ostatniego posiedzenia DG AGRI, komisja rolnictwa w Parlamencie Europejskim, zaprosiła Janusza Wojciechowskiego, komisarza do spraw rolnictwa.

Jak informuje europoseł Krzysztof Jurgiel, Wojciechowski poruszył problem trudnej sytuacji na rynku wieprzowiny i zadeklarował gotowość podjęcia interwencji, jeśli ta będzie konieczna.

„Podkreślił jednak, że wszelkie interwencje Komisji będą ostrożne ze względu na wrażliwość tego rynku, a przez to ryzyko osiągnięcia skutku odwrotnego do zamierzonego. W sektorze wieprzowiny poważnym problemem jest ASF, dewastując hodowle w wielu krajach. Dodał, iż w Polsce znika obecnie sto gospodarstw hodujących świnie dziennie, a zatem walka z chorobą powinna być zrównoważona, ponieważ w przypadku przyjęcia nieodpowiednich środków istnieje ryzyko likwidacji małych hodowli i przeniesienie jej do wielkich ferm, które wcale nie są bezpieczniejsze. Wyjaśnił, że choć całościowa liczba zachorowań na ASF jest większa w małych gospodarstwach, to procent infekcji w hodowlach do dziesięciu sztuk świń wynosi jedynie 0.2-0.3%, podczas gdy w gospodarstwach o pogłowiu świń powyżej tysiąca sztuk wynosi 3.8-4%” – relacjonuje spotkanie Krzysztof Jurgiel.

Jak dodaje, poprosił komisarza o stanowisko w sprawie promocji mięsa wieprzowego, gdyż:

„Sytuacja na rynku wieprzowiny jest obecnie bardzo skomplikowana. Komisja Europejska przygotowuje natomiast rozporządzenie w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich, a podczas tych prac DG SANTE naciska na DG AGRI, by wykluczyć mięso i wino z sektorów kwalifikujących się do uzyskania pomocy  finansowej.”