Oznacza to, że podczas oceny substancji czynnej nie potencjalne ryzyko będzie kluczowe, ale zagrożenie wynikające z jej zastosowania.

Podczas gdy zagrożenie istnieje tylko wtedy, gdy na przykład, dana osoba wchodzi w kontakt z niebezpieczną substancją – ważną rolę w ocenie ryzyka odgrywa rodzaj kontaktu, jak również ilość substancji.

Wprowadzenie nowych zasad może oznaczać rezygnację ze stosowania 75 substancji aktywnych z około 400 stosowanych. Wśród tych substancji aktywnych są również zawarte w obecnie oferowanych środkach ochrony roślin stosowanych w ochronie pszenicy, jęczmienia, ziemniaków i buraków cukrowych.

W ocenie niektórych specjalistów, może to spowodować starty rolników rzędu 17 mld euro, z czego 15 mld euro stanowiłyby starty związane z niższymi przychodami ze sprzedaży, a 2 mld euro z tytułu wyższych kosztów.