Dotychczas obowiązujące prawo o zdrowiu zwierząt w UE zawiera około 400 pojedynczych aktów prawnych i jest skomplikowane, a także często mylące.

W nowym prawie lepiej koordynowane jest monitorowanie chorób zwierzęcych, a zgodnie z nim różne podmioty: krajowe władze, rolnicy, przedsiębiorcy i weterynaria  będą mogli efektywniej współpracować.

Wejście w życie prawa przewidziane na 20 kwietnia br. rozpocznie pięcioletni okres przejściowy prowadzący do pełnego stosowania nowego prawa.

Obecnie trwają debaty dotyczące propozycji Komisji Europejskiej związanych z lekami dla zwierząt i pasz leczniczych.

Jak powiedział komisarz UE Vytenis Andriukaitis odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczeństwo żywności, nowe prawo otwiera drogę do skuteczniejszego systemu postępowania w przypadku chorób zwierzęcych i zapewnia proste i kompleksowe ramy prawne, które zastąpią wiele skomplikowanych przepisów nagromadzonych się przez lata.