Czy można przyspieszyć prace nad wzmocnieniem roli rolnika? Jak Sejm może pomóc w tej pracy rządowi? – pytali posłowie podczas niedawnego posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Jeżeli chodzi o prawodawstwo krajowe to, w tym zakresie, zostało naprawdę w ostatnim okresie bardzo wiele zrobione, jest to choćby m.in. ustawa o przewadze kontraktowej, jak również o zwalczaniu nieuczciwych praktyk – odpowiedział wiceminister Rafał Romanowski. - Istotne są także wszystkie zmiany ustaw, które Komisja procedowała w 2018 r. w sprawie stabilizacji standardów, dotyczących działalności choćby UOKiK, inspekcji handlowej czy inspekcji podlegających ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa. Za ten zakres odpowiada w Komisji Europejskiej nie komisarz Hogan, ale pani komisarz Bieńkowska. Strona rządowa parokrotnie wnosiła postulaty o jak najpilniejsze procedowanie i przedstawienie oferty legislacyjnej ze strony Parlamentu Europejskiego, jak też samej pani komisarz Bieńkowskiej. Nie spotkało się to z jakimś szerszym entuzjazmem ani nie zostały przedłożone jakieś konkretne akty ze strony pani komisarz czy też ze strony Parlamentu Europejskiego i w związku z tym podejmujemy swoje czynności w zakresie prawodawstwa krajowego. W marcu 2016 r. pan komisarz Hogan spotkał się z nami. Podjęliśmy w tym zakresie poważną dyskusję. Po raz kolejny zapewniał nas o pełnym zaangażowaniu w tę kwestię, aczkolwiek po raz kolejny odnosił się, po prostu, do pewnych procedur, które go obowiązują, jak również do przywiązania do tego tematu pani komisarz Bieńkowskiej.

- Oczywiście, w związku z tym, co robimy na rynku krajowym, to na razie jesteśmy do przodu w stosunku do tego, co robi Komisja Europejska, bardzo do przodu. Jednakże regulacje na poziomie europejskim wzmocniłyby nasze regulacje i mogłyby je nawet rozszerzyć – podsumował przewodniczący komisji poseł Jarosław Sachajko.