Obecnie jest przygotowanych 5 wariantów Wspólnej Polityki Rolnej. Najprawdopodobniej żaden z nich nie będzie w całości przyjęty, ale pokazują kierunki unijnego myślenia o WPR.

Komisja Europejska postanowiła umożliwić obywatelom wypowiedzenie się o nich. Udostępniono link, pod którym zamieszczono ankietę.

Zarówno MRiRW, jak i organizacje skupione w Copa-Cogeca zachęcają do konsultacji.

Więcej:

Copa-Cogeca o konsultacjach społecznych dotyczących WPR

MRiRW: Do maja konsultacje ws. przyszłości WPR

W ubiegłym tygodniu udostępniono polską wersję ankiety.

Zapytaliśmy w MRRW, gdzie można przeczytać podstawy – tzn. konsultowany dokument, zawierający opis proponowanych 5 wersji przyszłej WPR.

Ministerstwo wyjaśniło:

„Kwestionariuszowi Komisji, który został opublikowany w ramach  konsultacji publicznych nt. przyszłości WPR towarzyszą dwa dodatkowe  dokumenty – „Questions& Answers” oraz „Inception Impact Assessment”.

Wszystkie informacje dotyczące tych konsultacji (w tym wymienione dokumenty) dostępne na stronie internetowej Komisji poświęconej konsultacjom:

TUTAJ

W ramach planu oceny wpływu („Inception Impact Assessment”) Komisja  zapowiada przeanalizowanie 5 wariantów (opcji) możliwego kształtu  polityki rolnej UE. Taka ocena wpływu ma określić, w jakim stopniu te warianty przyczynią się do osiągnięcia celów stawianych przed  przyszłą WPR. Komentarz i dodatkowe wyjaśnienia do takiego podejścia  zawarte są w dokumencie „Questions&Answers”.

Dokument „Inception Impact Assessment”, w którym opisane są opcje/warianty, jakie będą poddane analizie, dostępny jest bezpośrednio pod  następującym linkiem:

TUTAJ

I wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że ów opis wariantów... nie ma polskiej wersji.

Co więc konsultować? Dopytywane Ministerstwo Rolnictwa zapowiada… własne tłumaczenie dokumentu:

„Komisja nie opublikuje jednak wersji polskojęzycznej "Oceny wpływu", w której jest mowa o tych 5 opcjach analitycznych WPR, dlatego MRiRW postanowiło zlecić własne tłumaczenia, które (jako robocze) będzie do wykorzystania.

Tłumaczenie powinno być dostępne (po weryfikacji) w tym tygodniu.”

Niby dobrze, ale wątpliwości pozostają. Dlaczego Komisja Europejska nie tłumaczy podstawowych dokumentów na języki krajów członkowskich? Na terenie Unii Europejskiej 24 języki mają status języka oficjalnego, w tym j. polski. Jak się okazuje, ten fakt nie oznacza, żeby oficjalne tłumaczenie otrzymał dokument kierowany do konsultacji społecznych.

Niedopatrzenie, czy lekceważenie konsultacji?...