- W preambule przedstawionego przez Komisję Europejską projektu Komisja stwierdza, że projekt przekazuje prawodawcy uprawnienia do określenia podstawowych założeń wspólnej organizacji rynków rolnych, z tym że prawodawca określa również przepisy szczegółowe dla poszczególnych sektorów. Biorąc powyższe pod uwagę, rząd zwraca się z wnioskiem o włączenie aktów wykonawczych do rozporządzenia Rady do analizy pod kątem identyfikacji zawartych w nich istotnych elementów systemu regulacji rynku - odpowiadał wiceminister Jarosław Wojtowicz.

Z wypowiedzi ministra wynika, że uchwały polskiego Sejmu mają wpływ na pracę polskiego rządu, nie mają jednak wpływu na pracę w Brukseli: - Są to akty, które często wzmacniają stanowisko rządu i są wykorzystywane w naszych pracach. Jaki natomiast konkretny skutek przyniosło to gdzieś w Brukseli, bo rozumiem, że i o to chodziło… - urwał Wojtowicz i dodał: - Nie wiem, czy istnieje taka formuła, abyśmy mogli odnieść się do tego pytania na piśmie, bo…

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska zapewniła ministra, że formuła istnieje, a Sejm czeka na wyjaśnienie.