Jak informuje FAMMU/FAPA, 6 września 2014 roku weszły w życie 4 unijne rozporządzenia, wprowadzające specjalne regulacje na rynku mleka i przetworów mlecznych po wprowadzeniu embarga rosyjskiego:

1.      1.  ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 947/2014 z dnia 4 września 2014 r.

wprowadzające prywatne przechowywanie masła oraz ustalające z góry stawkę dopłat:

— 18,93 EUR za tonę przechowywanych produktów w odniesieniu do stałych  kosztów przechowywania,

— 0,28 EUR za tonę przechowywanych produktów i na dzień przechowywania objętego  umową.

Przechowywanie objęte umową kończy się w dniu poprzedzającym wydanie z magazynu.

Dopłaty mogą być przyznane tylko w przypadku, gdy okres przechowywania objętego  umową wynosi od 90 do 210 dni.

2. ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 948/2014 z dnia 4 września 2014 r.

wprowadzające prywatne przechowywanie odtłuszczonego mleka w proszku oraz ustalające  z góry stawkę dopłat:

— 8,86 EUR za tonę przechowywanych produktów w odniesieniu do stałych   kosztów przechowywania,

— 0,16 EUR za tonę przechowywanych produktów i na dzień przechowywania  objętego umową.

Przechowywanie objęte umową kończy się w dniu poprzedzającym wydanie z magazynu.

Dopłaty mogą być przyznane tylko w przypadku, gdy okres przechowywania objętego umową wynosi od 90 do 210 dni.

3.      3.ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 950/2014 z dnia 4 września 2014 r.

wprowadzające tymczasowy nadzwyczajny system dopłat do prywatnego przechowywania niektórych serów oraz ustalające z góry stawkę dopłat:

— 15,57 EUR za tonę przechowywanych produktów w odniesieniu do stałych kosztów przechowywania,

— 0,40 EUR za tonę przechowywanych produktów i na dzień w odniesieniu do przechowywania objętego umową.

Okres przechowywania objętego umową rozpoczyna się w dniu następującym po dacie otrzymania przez właściwe organy informacji. Przechowywanie objęte umową kończy się w dniu poprzedzającym wydanie z magazynu. Dopłaty mogą być przyznane wyłącznie, jeśli okres przechowywania objętego umową wynosi od 60 do 210 dni.

Niniejsze rozporządzenie przewiduje tymczasowy nadzwyczajny system dopłat do prywatnego przechowywania serów objętych kodami CN 0406 20, 0406 30, 0406 40 i 0406 90 oraz mrożonego twarogu objętego kodem CN 0406 10. Maksymalną ilość produktu objętego tym tymczasowym systemem ustala się na poziomie 155 000 ton. Aby kwalifikować się do dopłat do prywatnego przechowywania ser musi być produktem solidnej i właściwej jakości handlowej, pochodzić z Unii i mieć — w dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy o przechowywanie — minimalny wiek, który odpowiada okresowi dojrzewania, podczas którego ser nabiera większej wartości.

Ponadto ser musi spełniać następujące wymogi:

a) każda partia waży co najmniej 0,5 tony;

b) posiada trwałe oznaczenie (które może być zakodowane) przedsiębiorstwa, w którym został wytworzony, oraz datę produkcji;

c) jest opatrzony datą przyjęcia do magazynu;

d) nie był przedmiotem wcześniejszej umowy o przechowywanie.

4. ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 949/2014 z dnia 4 września 2014 r.

ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki w sektorze mleka i przetworów mlecznych w formie przedłużenia okresu interwencji publicznej w odniesieniu do masła i odtłuszczonego mleka w proszku w 2014 r. Na mocy tego rozporządzenia okres, w którym możliwy jest zakup interwencyjny masła i odtłuszczonego mleka w proszku w 2014 r., przedłuża się do dnia 31 grudnia 2014 r.