Rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT i w odpowiednim terminie składać je w urzędzie gminy.

Od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

Pieniądze w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie wypłacane będą od 3 do 28 kwietnia 2017 r.

Za zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. wnioski będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi 86,00 zł na ha użytków rolnych, tyle co w 2016 r.

Więcej: Zwrot akcyzy może być większy w 2018 roku