W tym roku rolnicy mogli po raz pierwszy – w drodze specjalnego odstępstwa – przeznaczyć grunty – zaznaczone jako ugorowane w ramach EFA – na „normalną produkcję".

Ile ostatecznie gruntów zostało przez rolników zagospodarowane w tym roku w drodze ww. odstępstwa?

- Według danych z 10 sierpnia 2022 r. we wnioskach o przyznanie płatności obszarowych w kampanii 2022 „ugór z uprawą” zadeklarowało 14 152 rolników na łącznej powierzchni 47 245 ha - poinformowało redakcję farmer.pl Biuro Prasowe ARiMR.

A na jakie uprawy najczęściej decydowano się na tych „ugorach z uprawą”?

- Agencja nie dysponuje informacjami dotyczących konkretnych upraw, gdyż w formularzu rolnicy nie umieszczali informacji o sianych bądź sadzonych roślinach - wyjaśnia nam ARiMR.

Ozime jako "ugór z uprawą"?

Zgodnie z kwietniowymi informacjami precyzującymi omawiane przepisy, uprawy ozime oraz uprawy wieloletnie, deklarowane jako ugór, na którym jest prowadzona produkcja w celu wypełnienia obowiązku zazielenienia, nie mogły być uznawane za zgodne z wprowadzonym odstępstwem.

Jak wiemy, na wniosek państw członkowskich, w tym Polski, KE przygotowała rozporządzenie wprowadzające kolejne odstępstwo od zakazu produkcji na ugorach oraz - dodatkowo - od obowiązku zmianowania upraw w roku 2023. Rozporządzenie zostało opublikowane 27 lipca br.

Tym samym, w ramach normy GAEC 8 (przeznaczenie 4 proc. gruntów ornych na obszary nieprodukcyjne) – rolnicy po raz kolejny będą mogli prowadzić produkcję na gruntach ugorowanych, z wyłączeniem kukurydzy, soi i zagajników o krótkiej rotacji.

A czy tym razem jako "ugór z uprawą" będzie można rozliczać uprawy ozimych? - pytamy w Biurze Prasowym ARiMR.

- Uprawy ozime wysiane w drugiej połowie 2022 r. i deklarowane w 2023 r. jako ugór, na którym jest prowadzona produkcja, będą uznawane za zgodne z wprowadzonym odstępstwem - wyjaśnia redakcji farmer.pl Agencja.