Projekt wpłynął do Sejmu 19 maja, tego samego dnia skierowano go do pierwszego czytania w komisji, 20 maja odbyło się ono w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a następnego dnia Sejm przeprowadził II czytanie.

Więcej:

Kto kręci kołami gospodyń wiejskich?

Pozostało już tylko głosowanie nad ustawą, zaplanowane na dzisiaj, w dodatkowym dniu rozpoczętego przed tygodniem posiedzenia Sejmu.

Tymczasem Władysław Serafin, prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, wystosował pismo do marszałek Sejmu, w którym pisze, że projekt przedłożono bez konsultacji społecznych i uzyskania niezbędnych opinii prawnych.

„Ponurym żartem z demokracji jest fakt, że Szef Kancelarii Sejmu RP, działając w imieniu Pani Marszałek Sejmu RP, przesyła <do konsultacji i wyrażenia opinii> w dniu 27 maja 2021 roku do Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych <rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich>” – pisze Serafin, zarzucając pozorowanie przeprowadzenia konsultacji społecznych, niezbędnych dla projektów rządowych.

Dodajmy, że Farmer od 20 maja czeka na nadesłanie z Sejmu listy posłów, którzy brali udział w posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa 20 maja, kiedy to zajmowano się tym projektem.

W załączniku pismo Władysława Serafina wraz z m.in. pismem z Sejmu, w którym 20 maja (data nadania) wystąpiono o konsultacje i poproszono o wyrażenie opinii w sprawie projektu.