Posłowie rozpatrzyli sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

Wszystkie poprawki proponowane przez Senat zostały przyjęte przez komisje. Także posłowie nie sprzeciwili się im. Nowelizacja ustawy została uchwalona, teraz trafi do podpisu do prezydenta.