Niektórzy wybierają zryczałtowaną formę opodatkowania, inni z kolei wolą opodatkowanie na zasadach ogólnych. O najbardziej odpowiednie i optymalne rozwiązanie dla rolników zapytaliśmy eksperta.

- Po pierwsze trzeba wskazać, że nie istnieje możliwość opodatkowania na zasadach zryczałtowanych w sytuacji gdy podmiot prowadzący działy specjalne produkcji rolnej przekracza progi obrotu obligujące do prowadzenie ksiąg rachunkowych. Inaczej niż w przypadku podatku dochodowego w którym decyduje rzeczywiste prowadzenie ksiąg rachunkowych a nie tylko obowiązek ich prowadzenia - informuje mecenas Ireneusz Krawczyk, wspólnik w Kancelarii Podatkowej Irena Ożóg Sp.k.

- Podmioty które mogą wybrać opodatkowanie na zasadach zryczałtowanych i ogólnych muszą zatem podobnie jak w przypadku podatku dochodowego  dokonać analizy czy koszty są niższe niż korzyści. W przypadku osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej w zasadzie można rekomendować przejście na zasady ogólne. Zasady ogólne pozwalają w zdecydowanie większym stopniu zrealizować zasadę podstawową podatku VAT – neutralność tego podatku dla podatnika - dodaje radca prawny.

Należy podkreślić, że korzystając z księgi rachunkowej zazwyczaj koszty ulegają zwiększeniu, czyli należy wszsytko dokładnie archiwizować i dokumentować. Istnieje także forma wyboru norm szacunkowych, gdzie dokumentacja nie jest konieczna, choć stawkę płaci się nawet, gdy nie osiąga się żadnego dochodu.