Zgodnie z rządowym projektem proponuje się rozszerzenie możliwości przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT o składki na ubezpieczenie rolników.

„Dopuszczenie możliwości regulowania z rachunku VAT również składek KRUS zrównuje sytuację podatników opłacających składki na ubezpieczenie społeczne, gdyż obecnie funkcjonujące przepisy umożliwiały regulowanie wyłącznie składek ZUS. Zmiana ta ma również istotne znaczenie w konsekwentnym zmniejszaniu ewentualnego ryzyka pogorszenia się płynności finansowej podatników wynikających z ograniczonej dyspozycyjności środków zgromadzonych na rachunku VAT” – podano w uzasadnieniu projektu.

- Dzięki zmianom w mechanizmie podzielonej płatności otworzymy podatnikom możliwość płacenia z konta VAT-owskiego należności wobec KRUS-u oraz przekazywania środków między rachunkami VAT w różnych bankach – mówił wczoraj w Sejmie wiceminister finansów Jan Sarnowski. - Teraz w ramach mechanizmu podzielonej płatności z konta VAT-owskiego można płacić nie tylko VAT na konta kontrahentów, ale również regulować należności z tytułu VAT-u, z tytułu podatków dochodowych, akcyzy, cła oraz ZUS-u. Dzięki naszej propozycji będzie można również regulować składki KRUS – to będzie realne ułatwienie dla 84 tys. podatników, którzy są czynnymi podatnikami VAT i prowadzą działalność rolniczą.

Jak zastrzeżono, z uwagi na dokładanie wszelkich starań organów podatkowych o jak najszybsze rozpatrywanie wniosków składanych przez podatników o uwolnienie środków, celem przekazania ich na rachunek rozliczeniowy do swobodnej dyspozycji podatnika, analogicznie jak w przypadku składek ZUS, odstąpiono od konieczności badania istnienia zaległości podatnika w zakresie składek KRUS. „Wydłużyłoby to bowiem znacznie procedurę weryfikacyjną, ponieważ każdorazowo po złożonym przez podatnika wniosku o wyrażenie zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT naczelnik urzędu skarbowego miałby obowiązek występować ze stosownym zapytaniem do KRUS” - podano.