Wprowadzone od kwietnia 2022 r. przepisy unijne umożliwiły państwom członkowskim obniżenie stawek VAT do 0 proc. na niektóre towary zaspokajające podstawowe potrzeby, w tym żywność, gaz ziemny i niektóre paliwa.

Wśród towarów objętych 0 stawką VAT znalazły się też nawozy, w tym polepszacze gleby, środki wapnujące i część podłoży do upraw.. Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem preferencyjna zerowa stawka VAT będzie obowiązywać końca grudnia br.

Jednak część posłów złożyło projekt ustawy do sejmu o wydłużenie 0 stawki VAT na produkty rolne i paliwa na cały rok 2023.

Jednak zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli UE obecne ramy prawne UE nie pozwalają przedłużyć zerowej stawki VAT na nawozy i gaz ziemny w 2023 r. Do dyskusji o tym czy można wydłużyć 0 stawkę VAT włączył się minister Rolnictwa.

Zerowa stawka VAT pozostanie tylko na żywność

Zgodnie z informacjami podanymi przez PAP wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk podkreślił, że obniżona akcyza, obecna stawka podatku VAT na  nawozy nie będzie wydłużona na 2023 r.

Zgodnie z komentarzem Kowalczyka, Komisja Europejska jednoznacznie zabroniła przedłużenie obniżek VAT na paliwa i nawozy. Jak skomentował to Henryk Kowalczyk, prawdopodobnie będziemy musieli się dostosować do przepisów UE gdyż VAT jest podatkiem zharmonizowanym.

Podwyższenie VAT-u na nawozy i niektóre podłoża glebowe najbardziej odczują rolnicy "ryczałtowcy", przeważnie prowadzący mniejsze gospodarstw. Podwyżki VAT-u na nawozy nie odczują tak bardzo rolnicy rozliczający się na zasadzie czynnego VAT-u, ponieważ odzyskują go w całości. 

Jednak jak określił Wicepremier, przepisy UE na ten moment pozwalają pozostawić zerowy podatek VAT na żywność, co jest istotne dla konsumentów. Henryk Kowalczyk zapowiedział że rząd polski skorzysta z tego rozwiązania i utrzyma 0 stawkę VAT na żywność..