- Sytuacja wygląda następująco – ponieważ negocjacje dotyczące kształtu rozporządzeń trwają i są dość mało zaawansowane, to zgodnie z informacjami przekazanymi przez Komisję Europejską, wejście w życie planowanej reformy Wspólnej Polityki Rolnej w tym płatności bezpośredniej nastąpi najprawdopodobniej dopiero w dniu 1 stycznia 2015 roku – powiedziała w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wiceminister rolnictwa Krystyna Gurbiel. - Te negocjacje się przedłużają. W związku z tym Komisja Europejska podjęła działania mające na celu przygotowanie przepisów przejściowych na rok przyszły. Wstępna informacja Komisji na temat przepisów przejściowych została przedstawiona w styczniu tego roku.

Jak zapowiedziała wiceminister, propozycje legislacyjne powinny pojawić się w połowie kwietnia.

- To, co można powiedzieć w chwili obecnej – w zakresie systemu płatności bezpośredniej zostanie przedłużone funkcjonowanie dwóch podstawowych systemów: SPS oraz SAPS. Istniała będzie możliwość kontynuacji wsparcia specjalnego. (…) Mówiąc w skrócie, o ile informacje się potwierdzą w regulacjach, nic nie ulegnie zmianie. Te same zasady, które obowiązują aktualnie będą obowiązywały również w roku przyszłym.