W 2016 roku zwiększono zwrot akcyzy z 0,95 zł/l do 1,00 zł/l. W 2017 r. utrzymano ten poziom, ale nie wykluczano zwiększenia w roku 2018:

- W pierwszym roku była podwyżka, drugi rok jest na stabilizację budżetu. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie szansa na to, żeby kolejny postęp w tym zakresie nastąpił - zapowiadał w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wiceminister Jacek Bogucki.

Więcej: Zwrot akcyzy może być większy w 2018 roku

Zapowiedź  utworzenia Funduszu Dróg Samorządowych, zasilanego z opłaty drogowej, wzorowanej na istniejącej opłacie paliwowej, w wysokości 20 gr od litra paliwa plus VAT zdopingowała do działania zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Więcej o FDS: Fundusz Dróg Samorządowych to podwyżka cen benzyny czy nowe drogi na wsi?

Jak podano na stronie internetowej izb, 11 lipca 2017 r. zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa „z wnioskiem o zrekompensowanie rolnikom kosztów wprowadzenia nowej ustawy. W związku z tym, Zarząd KRIR zaproponował zwiększenie limitu z 86 l do 110 l, do którego przysługuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej”.

Wyliczono przy tym, że po utworzeniu FDS rolnicy za zakup paliwa do produkcji rolnej na każdy 1 ha będą musieli wydać ok. 21,5 zł więcej niż dotychczas, co pogorszy opłacalność produkcji rolnej.

„Samorząd rolniczy wielokrotnie wnosił o zwiększenie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, jak również postulował o zwiększenie limitu zużycia oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych. W świetle planowanych zmian, zdaniem samorządu rolniczego jest to konieczne, dlatego Zarząd KRIR wniósł jak na wstępie” – podały izby.

Trzeba zauważyć, że izby chcą w tym roku mniej, niż wydawało się im potrzebne i możliwe do uzyskania w latach poprzednich – i to jeszcze nawet bez dodatkowego obciążenia w postaci projektowanej opłaty drogowej. W ubiegłym roku  zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do MRiRW o podwyższenie stawki do 1,20 zł za litr zużytego oleju napędowego oraz o podniesienie limitu zużycia na hektar użytków rolnych do poziomu 120 litrów/ha.

Skąd więc to obecne ograniczenie? Poza tym – nikt nie mówi o zwolnieniu paliwa rolniczego z odpisu na budowę dróg, chociaż rolnik zużywa to paliwo głównie na jazdę po polu, a nie po drogach.

Więcej: Dlaczego rolnik płaci opłatę drogową w cenie oleju napędowego? 

Tuż po objęciu władzy wiceminister Jacek Bogucki zapowiadał, że nowy rząd będzie dążył w pierwszej kolejności do stuprocentowego zwrotu podatku akcyzowego, a dopiero potem do zwiększenia zużycia na hektar.

Więcej: Będzie 1,18 zł zwrotu akcyzy?

Co roku do dnia 30 listopada stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego na rok następny, mając na względzie projekt ustawy budżetowej na następny rok i obowiązującą stawkę podatku akcyzowego od oleju napędowego,  określa w drodze rozporządzenia Rada Ministrów -zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340).