To znaczny wzrost.

W 2020 płaca minimalna wzrośnie o 350 zł (a w porównaniu do 2015 - o 850 zł) do 2600 zł. Stawka godzinowa rośnie do 17  zł z 14,70 zł w roku bieżącym.

Ponadto dodatek za staż pracy nie będzie miał wpływu na wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Do ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się już dodatku za pracę w nadgodzinach, nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej i rentowej. Od 2017 roku do minimalnej pensji nie wlicza się też dodatku za pracę w nocy.

Zasady dotyczące minimalnego wynagradzania obowiązują też w rolnictwie.

Więcej: Minimalna stawka godzinowa dotyczy też rolnictwa