- W stosunku do 13 działań PROW pomoc przyznawana jest w drodze decyzji, natomiast w stosunku do 11 zawierana jest umowa – mówił dr Paweł Wojciechowski podczas konferencji naukowej „Wpływ funduszy strukturalnych na poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa”, zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski.

Jak podkreślił dr Paweł Wojciechowski, nie należy tego krytykować. Tryb postępowania powinien być dostosowany do potrzeb. Może tu być więc przydatny zarówno kodeks postępowania administracyjnego, jak i kodeks cywilny. Zastanowienia wymaga jednak rezygnacja z niektórych zapisów kodeksu postępowania administracyjnego przy przyznawaniu pomocy z PROW. Bo dlaczego np. zrezygnowano z zapisu zobowiązującego organ do „zebrania i rozpatrzenia” wszelkich materiałów dowodowych na rzecz tylko „rozpatrzenia”? Z jednej strony może to motywować do działania przyszłego beneficjenta, z drugiej – służyć „ułatwianiu” pracy urzędnika. Podobnie z modyfikacją zasady udzielania informacji i pomocy świadczonej przez urzędnika. Kpa zobowiązuje do udzielenia „należytej pomocy”, przepisy wprowadzające PROW – do udzielania informacji na żądanie. Poza tym przepisy dotyczące środków PROW dopuszczają dłuższe terminy rozpatrywania wniosków i odwołań, niż jest to przyjęte w kpa.

- Modyfikacje przepisów kodeksu postępowania administracyjnego nie są uzasadnione zwiększeniem efektywności, a ułatwiają życie organom – konkludował dr Paweł Wojciechowski.