Piątego października – z terminem na odniesienie się do projektu do dnia następnego – trafił do członków rządu projekt rozporządzenia ministra rolnictwa "w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt".

Projekt zakłada uszczegółowienie wymagań w zakresie posiadanych przez schronisko pomieszczeń, przeznaczenia wyodrębnionych miejsc oraz zapewnienia odpowiedniej opieki utrzymywanym w schronisku zwierzętom mając na względzie zapewnienie ochrony zdrowia publicznego. 

W projekcie w szczególności ustalono warunki lokalizacyjne (np. oddalenie o 150 m od budynków mieszkalnych, utwardzone szlaki komunikacyjne), określono niezbędne warunki lokalowe (rodzaje pomieszczeń, wymagana temperatura).

Jak zapewnia były już minister Ardanowski, projekt powstał po konsultacjach z pełnomocnikiem ds. zwierząt Wojciechem Albertem Kurkowskim i jego zespołem ekspertów.

Co ciekawe, w projekcie tym podano np., że pies do 20 kg ma mieć zapewnione 4 m kw. powierzchni, a większy niż 30 kg - 8 m kw. W przyjętej 18 września przez Sejm ustawie o ochronie zwierząt podano tymczasem, że trzymanie zwierząt w kojcu jest dozwolone pod warunkiem zapewnienia zwierzęciu odpowiedniej powierzchni, zależnej od jego wysokości w kłębie – ma to być od 9 do 15 m kw. Podobnie jest z zapewnieniem ruchu – w projekcie rozporządzenia ministra zapisano, że każdemu psu zapewnia się wyjście na wybieg lub spacer nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu. Ustawa o ochronie zwierząt przewiduje trzymanie zwierząt domowych na uwięzi do 12 godzin w ciągu doby, poza tym reguluje przebywanie ich w kojcach.

Więcej o ustawie o ochronie zwierząt:

Jak teraz będziemy chronić zwierzęta?

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt przygotowywano w wyraźnym pośpiechu – np. w ocenie skutków regulacji podano, że rozporządzenie wejdzie w życie po roku od dnia ogłoszenia, a w jego treści – że stanie się to 90 dni od dnia ogłoszenia.

Cały projekt ministra Ardanowskiego w załącznikach.

Nie ma informacji o opublikowaniu tego rozporządzenia.