Minister Jan Krzysztof Ardanowski spotkał się we wtorek z komisarzem Unii Europejskiej ds. rolnych Philem Hoganem z którym poruszył m.in. kwestię pomocy rolnikom poszkodowanym z powodu suszy występującej w tym roku w Polsce. "Komisarz zapewnił, że uważnie monitoruje sytuację klimatyczną w krajach UE, w tym w Polsce" - czytamy we wtorkowym komunikacie resort rolnictwa.

- W państwach dotkniętych suszą będą wprowadzone odstępstwa od reguł Wspólnej Polityki Rolnej, w tym wypłata w maksymalnej wysokości zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, by poprawić płynność finansową gospodarstw - powiedział, cytowany w komunikacie komisarz Hogan.

Dodał, że "ponadto KE przewiduje zwolnienie rolników z niektórych wymogów środowiskowych, w celu zapewnienia potrzebnej paszy dla zwierząt gospodarskich".

Według resoru rolnictwa minister Ardanowski zaapelował do Komisarza o przygotowanie również rozwiązań prawnych umożliwiających wprowadzenie odpowiedniego wsparcia finansowego dla producentów rolnych dotkniętych suszą.

"Podczas rozmowy zostały po raz kolejny przedstawione obawy Polski dotyczące wpływu na rynki europejskie umowy z Mercosurem. Obawy te związane są z możliwością przywozu do Unii Europejskiej żywności, która nie będzie spełniała wysokich europejskich norm produkcji. Komisarz nie podzielił tych obaw stwierdzając, że w umowie zostały przewiedziane odpowiednie mechanizmy pozwalające zabezpieczyć rynki przez ewentualnymi kryzysami.

Według ministra Ardanowskiego rolnicy mają uzasadnione obawy przed skutkami zwiększonego napływu tańszej i wytwarzanej w warunkach niższych wymogów produkcji rolnej z tych krajów. "Polska oczekuje na przedstawienie przez KE szczegółowych założeń instrumentów zabezpieczających" - powiedział, cytowany w komunikacie, Ardanowski.

Wskazano, że szef polskiego resortu rolnictwa, pytał również o dostęp do rynku amerykańskiego polskich produktów, takich jak jabłka i gruszki oraz tytoń, który jest w gestii negocjacyjnej KE i USA.

"Wraz z komisarzem Hoganem minister Ardanowski wziął udział panelu dyskusyjnym dotyczącym Reformy Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście przyszłych Wieloletnich Ramach Finansowych, bezpieczeństwa żywnościowego i międzynarodowych porozumień handlowych zorganizowanym, zorganizowanym podczas odbywającej się dziś w Warszawie Narady Ambasadorów 2019" - czytamy w komunikacie.

Jak zaznaczono, w wydarzeniu tym uczestniczyli ambasadorowie i kierownicy przedstawicielstw dyplomatycznych, reprezentujących Polskę na całym świecie. "W trakcie panelu dyskusyjnego komisarz oraz minister przedstawili wyzwania jakie zostały zdefiniowane wobec WPR. Rosnące oczekiwania społeczeństwa w stosunku do jakości żywności oraz większa dbałość o środowisko i klimat wymagają finansowania w ramach nowej perspektywy finansowej" - podano.