„Emerytura+” to – po waloryzacji świadczeń – drugie wzmocnienie emerytów. Premier Mateusz Morawiecki mówił w Sejmie, że to nie koniec:

- I wreszcie trzecie wzmocnienie finansowe nastąpi jesienią. Jest to obniżka PIT o 1 punkt procentowy, czyli o ok. 6%. Obniżka PIT będzie też na korzyść wszystkich emerytów. Wszyscy, którzy pobierają świadczenia emerytalne i płacą dzisiaj PIT, będą mieli jesienią niższy PIT, a więc wyższe świadczenie netto na rękę – zapowiedział premier.

Zasady dodatkowego świadczenia tak omówiła minister Elżbieta Rafalska:

- W maju proponujemy wypłatę jednorazowego świadczenia – mówiłam o tym – 1100 zł brutto. Świadczenie otrzymają wszyscy emeryci i renciści. Jeśli chodzi o świadczenia wypłacane przez ZUS, to rozwiązanie będzie miało zastosowanie w przypadku 5740 tys. emerytur, 1230 tys. rent rodzinnych, 753 tys. rencistów, którzy pobierają świadczenia z tytułu niezdolności do pracy. Otrzymają to świadczenie ci, którzy mają nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, którzy pobierają emerytury pomostowe, którzy mają również wypłacane świadczenia z budżetu państwa zlecane do wypłaty przez KRUS i ZUS. W przypadku KRUS-u będzie to miało zastosowanie do emerytur systemu KRUS-owskiego, jest to 901 tys., renty z tytułu niezdolności do pracy – 197 tys., 43 tys. rent rodzinnych, mówię tu o samym systemie KRUS-u. Otrzymają to świadczenie również ci, którzy pobierają emerytury, renty mundurowe, 101 tys. osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne, 282 tys. rencistów socjalnych oraz 65 tys. – te osoby, które pobierają emeryturę Mama+, rodzicielskie świadczenie uzupełniające. W sumie z programu „Emerytura+” skorzysta 9800 tys. osób, a na realizację tego programu przeznaczymy 10 800 mln zł.

Sejmowa debata nad projektem ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. stała się okazją do przypomnienia zmian dokonanych wobec wieku emerytalnego.

- Artykuł z roku 2012… Od 1 stycznia 2013 r. co kwartał o miesiąc będzie podnoszony wiek emerytalny. Docelowo zarówno kobiety, jak i mężczyźni będą pracować do 67. roku życia. Nowe zasady obejmą nie tylko pracowników czy właścicieli firm, ale także gospodarstw rolnych. Trzeba to Polakom przypomnieć, bo może niektórzy już zapomnieli, że przywróciliśmy poprzedni wiek emerytalny – mówiła Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. - Proszę państwa, podniesienie wieku emerytalnego – to nie ja napisałam – nie przyniesie rolnikom dużych korzyści finansowych. Zwiększenie stażu ubezpieczeniowego o dodatkowy rok z powodu dłuższej aktywności zawodowej spowoduje wzrost emerytury podstawowej o 3,64 zł.

To przypomnienie nastąpiło wobec zarzutów opozycji, jakoby jednorazowe świadczenie czy comiesięczna waloryzacja o 70 zł były niskie.

Minister kontynuowała przypomnienie, wskazując:

- Do tego prawo to będą miały tylko te osoby, które – cały czas chodzi o wasz projekt, może go nie pamiętacie – do 31 grudnia 2017 r. spełnią łącznie wszystkie ustawowe wymagania. Muszą więc ukończyć 55 lat w przypadku kobiet lub 60 lat w przypadku mężczyzn, podlegać ubezpieczeniu KRUS przez 30 lat oraz zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej. Najtrudniej rolnikom będzie spełnić warunek stażowy ze względu na fakt, że do okresu ubezpieczenia rolniczego nie będą doliczane składki, okresy składkowe z systemu powszechnego, czyli składki odprowadzane do ZUS. To wy proponowaliście rolnikom takie rozwiązania, a dzisiaj wychodzicie i pytacie, czy my się nie wstydzimy za to, co robimy na rzecz osób starszych.

Więcej o wprowadzanych i proponowanych rozwiązaniach z 2012 r.:

Wcześniejszych emerytur dla rolników nie będzie

Z otwartych funduszy emerytalnych wyprowadzono – jak mówiła minister - 151 mld zł, było więc z czego pomóc seniorom, co nie nastąpiło. Rząd PiS tylko w tym roku znalazł natomiast duże kwoty dla emerytów, w tym na wypłatę uchwalanego właśnie trzynastego świadczenia:

- Waloryzacja – 7900 mln zł, dodatek, o którym mówimy – 10 800 mln. I proszę państwa, w latach 2018 i 2019 całoroczne przywrócenie wieku emerytalnego. Kobiety nie muszą pracować, tak jak wy chcieliście, do 67. roku życia. Mogą podjąć samodzielną, autonomiczną decyzję, czy chcą dłużej pracować, czy chcą być na emeryturze, ile chcą pracować. Nikt ich nie zmusza do pracy do śmierci, tak jak proponowaliście.

Jednorazowe świadczenie pieniężne będzie wypłacone z urzędu bez konieczności składania wniosków, wraz ze świadczeniem, w terminie wypłaty przypadającym w maju: na 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 maja. Wyjątek co do tych terminów płatności odnosi się do wypłaty w czerwcu, bo w czerwcu są wypłacane zasiłki i świadczenia przedemerytalne, i jeżeli są też wypłacane kwartalnie jakieś świadczenia z KRUS-u, to wtedy wypłata będzie na początku lipca, w tych terminach, w których zwykle emeryci i renciści je otrzymywali – objaśniała minister.