Jak już pisaliśmy, w nowej WPR szykują się zmiany związane z normami dobrej kultury rolnej (GAEC – skrót od angielskiego Good Agriculture and Environmental Conditions, czyli: Dobra kultura rolna zgodna z ochroną środowiska).

Spełnienie wymogów normy GAEC 9 w nowej WPR po 2023 roku ma realizować się przez wyłączenia 4 proc. gruntów ornych z uprawy.

Więcej: 4 proc. gruntów ornych na obszary nieprodukcyjne - w gospodarstwach powyżej 10 ha

Na okres nowej WPR zapowiadane były też nowości dotyczące zmianowania upraw (w normie GAEC 8).

Poprosiliśmy w MRiRW o konkrety. Oto, co wyjaśniono:

„Odnosząc się do normy DKR w zakresie zmianowania upraw lub innych praktyk mających na celu zachowanie potencjału gleby, planowane jest wdrożenie jej poprzez dywersyfikację upraw z obowiązkiem prowadzenia co najmniej 3 różnych upraw na gruntach ornych, przy czym uprawa główna nie może zajmować więcej niż 65% gruntów ornych, a dwie uprawy główne łącznie nie mogą zajmować więcej niż 90% gruntów ornych.”

W aktualnej WPR gospodarstwa do 10 ha powierzchni gruntów ornych są wyłączone z wymogu dywersyfikacji upraw. Wobec gospodarstw mających powyżej 10, ale nie więcej niż 30 ha GO, jest wymóg utrzymania co najmniej 2 różnych upraw, przy czym uprawa główna nie powinna zajmować więcej niż 75% gruntów ornych. W gospodarstwach powyżej 30 ha gruntów ornych wymagane są co najmniej 3 uprawy na gruntach ornych (uprawa główna z maksymalnym udziałem 75%, a dwie pozostałe łącznie nie przekraczające  95% GO).

Więcej:

Sorry, takie mamy dopłaty

Dyrektywy a zazielenienie

 

Ekoschemat złagodzi skutki?

Ministerstwo potwierdziło konieczność wyłączeń 4 proc. GO, ale podkreśla możliwość łagodzenia tego skutków w drodze dodatkowo płatnych (ale przecież także i niosących kolejne wymogi i ograniczenia) ekoschematów:

„Odnosząc się do normy w zakresie minimalnego odsetka powierzchni gruntów ornych przeznaczonych na obiekty i obszary nieprodukcyjne, to co do zasady, powyższy odsetek został określony na poziomie 4% w przypadku realizacji za pomocą obszarów i obiektów nieprodukcyjnych, w tym ugorów.

Natomiast w przypadku, gdy rolnik w ramach ekoschematu zobowiąże się przeznaczyć co najmniej 7% gruntów ornych na obszary i obiekty nieprodukcyjne, w tym grunty ugorowane, udział przypisany normie DKR jest ograniczony do 3%.

Natomiast w przypadku realizacji normy DKR za pomocą obszarów i obiektów nieprodukcyjnych, w tym ugorów, oraz międzyplonów z obowiązkowym współczynnikiem ważenia 0,3 i upraw wiążących azot, uprawianych bez środków ochrony roślin, odsetek został określony na poziomie 7%, w tym elementy nieprodukcyjne lub ugory muszą stanowić minimum 3% gruntów ornych.”

 

Wyłączenia dla rolników

W obu normach GAEC przewidziano też wyłączenia.

Z obowiązku przeznaczenia minimalnego procentu na obszary nieprodukcyjne lub międzyplony lub uprawy wiążące azot, uprawiane bez środków ochrony roślin - podobnie jak w przypadku obowiązku zmianowania - przewidziane są wyłączenia dla rolników posiadających gospodarstwa:

·         o powierzchni do 10 ha gruntów ornych (obecnie obowiązek utrzymania obszarów EFA w ramach zazielenienia dotyczy rolników posiadających ponad 15 ha gruntów ornych),

·         w których więcej niż 75% GO jest wykorzystywanych do produkcji traw lub innych zielnych roślin pastewnych, uprawy roślin strączkowych lub ugorowanych,

·         w których więcej niż 75% UR stanowi TUZ lub jest wykorzystywanych do produkcji traw lub innych zielnych roślin pastewnych.

Dodatkowo, rolnicy prowadzący produkcję ekologiczną będą uznawani za spełniający normę w zakresie dywersyfikacji upraw.