Prezydium Sejmu postanowiło, że – zgodnie ze zmienionym Regulaminem Sejmu – obrady odbędą się z ograniczoną liczbą posłów na sali (będą tylko reprezentacje klubów), a pozostali posłowie zdalnie wezmą udział w posiedzeniu. W przyszłości zdalnie będą odbywały się też posiedzenia komisji i podkomisji, jest też możliwość zdalnego głosowania. Posłowie, którzy wolą przyjechać do Sejmu – będą mogli to zrobić, ale marszałek odradzała taką decyzję.

Marszałek uzasadniała potrzebę zmian i piątkowych obrad koniecznością przyjęcia tzw. tarczy antykryzysowej. Nie zapowiedziała prac na temat budżetu.

Projekt budżetu wpłynął do Sejmu 24 grudnia, 14 lutego przyjął go Sejm, a 27 lutego Senat. Ponieważ Senat zgłosił poprawki, ustawa wróciła do Sejmu. Poprawki - było ich 94 – 11 marca negatywnie zaopiniowała sejmowa Komisja Finansów. Teraz powinien zająć się nimi Sejm.

Zgodnie z art. 225 Konstytucji, jeżeli w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie ona przedstawiona Prezydentowi Rzeczypospolitej do podpisu, Prezydent Rzeczypospolitej może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu.

Przypomnijmy, że Ministerstwo Rolnictwa od uchwalenia budżetu na 2020 rok uzależniało wypłacenie rolnikom pomocy po ubiegłorocznej suszy i dopłat do nasion za 2019 rok.

Czytaj też: Koronawirus sieje spustoszenie w planach MRiRW

Pomoc po suszy powinna być udzielana niezależnie od tego, czy Sejm przyjął budżet na 2020 rok

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2019 oczekuje wciąż na podpis Prezesa Rady Ministrów.

Aktualne wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 24.03.2020 wynosi 224 629 341,91 euro, co stanowi 75,91% - czyli w ciągu tygodnia zwiększyło się o 0,2 proc.