Dużo krzyku, mały efekt. Jak się okazuje, pomimo niemałych sił i środków kierowanych na upowszechnianie rolniczego handlu detalicznego, zainteresowanie taką formą działalności jest wciąż niewielkie.

- Tych, którzy sprzedają nieprzetworzoną żywność i których sprzedaż nazywamy sprzedażą bezpośrednią, jest w tej chwili ok. 11 tys. Tych, którzy przetwarzają żywność, która trafia na rynek w ramach rolniczego handlu detalicznego – to te ostatnie 5 miesięcy funkcjonowania ustawy – jest w tej chwili ok. 4 tys. Może mało, ale to zaczyna nabierać jakiegoś tempa – mówił dziewięć miesięcy temu Jan Krzysztof Ardanowski, ówczesny minister rolnictwa.

Więcej: Ardanowski: Coraz więcej rolników sprzedaje żywność

A jak się rozpędziła ta "nabierająca tempa" działalność?

Jak informuje MRiRW, obecnie pod nadzorem organów Inspekcji Weterynaryjnej znajduje się 10 711 podmiotów prowadzących działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego (rhd) produktami pochodzenia zwierzęcego i tzw. „żywnością złożoną”, tj. zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego (stan na 19.03.2021 r.).

1 129 podmiotów prowadzi RHD w zakresie żywności pochodzenia roślinnego (stan na koniec 2019 r., to ostatnie dane posiadane przez MRiRW).

Jak więc wynika z tych danych, pomimo ogromnego zaangażowania w promowanie tego rodzaju działalności, niemal nie zwiększyła się już od prawie roku liczba punktów prowadzących RHD.

A co w szczególności sprzedają rolnicy w ramach RHD?

Przekazano następujące dane dotyczące ilości podmiotów RHD z podziałem na poszczególne asortymenty:

- mleko surowe albo mleko surowe i siara (ms) – 743,

- surowa śmietana (sś) – 392,

- jaja od drobiu (jd) – 2189,

- produkty pszczele nieprzetworzone, w tym miód, pyłek pszczeli, pierzga, mleczko pszczele (ppn) – 7417,

- produkty rybołówstwa żywe lub uśmiercone i niepoddane czynnościom naruszającym ich pierwotną budowę anatomiczną lub poddane czynnościom wykrwawiania, odgławiania, usuwania płetw lub patroszenia (pr) – 220,

- żywe ślimaki lądowe z gatunków Helix pomatia, Cornu aspersum aspersum, Cornu aspersum maxima, Helix lucorum oraz z rodziny Achatinidae (żś) – 12,

- świeże mięso wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, lub produkowane z tego mięsa surowe wyroby mięsne lub mięso mielone (mcz) – 616,

- świeże mięso drobiowe lub zajęczaków, lub produkowane z tego mięsa surowe wyroby mięsne lub mięso mielone (mb) – 396,

- świeże mięso zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych lub produkowane z tego mięsa surowe wyroby mięsne lub mięso mielone (mdz) – 31,

- produkty mięsne (pm) – 736,

- wstępnie przetworzone lub przetworzone produkty rybołówstwa (wppr) – 157,

- produkty mleczne lub produkty na bazie siary łącznie (pml) – 797,

- produkty jajeczne (pj) – 103,

- gotowe posiłki (potrawy) z produktów pochodzenia zwierzęcego (gp) – 308,

- jaja od ptaków bezgrzebieniowych (jb) – 37,

- żywność, w tym gotowe posiłki (potrawy) zawierająca jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego (Żzn) – 408,

- pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka (pc) – 270,

- wyroby cukiernicze (wc) – 196,

- gotowe posiłki (potrawy) niemięsne (gpn) – 164.

Więcej o zasadach prowadzenia RHD:

Rolniczy handel detaliczny po rejestracji i oznakowaniu

Rolnicy zaczną sprzedawać żywność?