Ministerstwo Rolnictwa przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw.

Zaproponowano, aby dywersyfikacja upraw była sprawdzana w 2018 roku nie jak zwykle od 15 maja do 15 lipca, ale od 1 czerwca do 31 lipca.

„Powodem zmiany tego terminu w odniesieniu do roku 2018 są problemy wynikające z wdrażania modyfikacji systemu informatycznego w zakresie obsługi kontroli na miejscu, których przyjęcie do realizacji jest planowane na początek lipca 2018 r.” – podano w uzasadnieniu projektu. Jak dodano, istnieje również prawdopodobieństwo wydłużenia postępowania przetargowego w zakresie wyłonienia wykonawcy zewnętrznego, który będzie przeprowadzał kontrole w zakresie dywersyfikacji. Są też opóźnienia wywołane pozyskiwaniem zobrazowań satelitarnych i opracowaniem ortofotomap – ortofotomapy mają być dostępne z połowie lipca. „Wydłużenie terminu obliczania udziału różnych upraw na potrzeby wymogu dywersyfikacji ma na celu zapewnienie ARiMR możliwości realizacji zadań w wyznaczonych terminach” – podsumowano.

Problem dotyczy ok. 17 proc. rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie – 230 tys. rolników gospodarujących na powierzchni ok. 7,3 mln ha gruntów ornych.

Przypomnijmy, że MRiRW zmieniło też w tym roku rozporządzenie określające zasady dywersyfikacji.

Więcej: Faktem staje się ułatwienie spełnienia wymogów zazielenienia w tym roku