W okresie sierpień-listopad 2017 r. ulewne deszcze doprowadziły do uniemożliwienia albo znacznego utrudnienia siewu roślin ozimych lub utraty obszarów już zasianych na 2018 r. W związku z tym rolnicy, którzy chcieli spełnić praktykę dywersyfikacji upraw w 2018 r. za pomocą upraw ozimych, nie będą w stanie tego zrobić. Zastąpienie upraw ozimych innymi może ponadto wiązać się z nieproporcjonalnie dużymi obciążeniami dla tych gospodarstw.

W związku z tym KE 12 kwietnia 2018 r. decyzją wykonawczą upoważniła do zastosowania odstępstw od rozporządzenia 1307/2013 w odniesieniu do spełnienia określonych warunków dotyczących płatności z tytułu zazielenienia w roku składania wniosków 2018 w Danii, Estonii, na Łotwie, Litwie, w Polsce i Finlandii.

Polskie Ministerstwo Rolnictwa opublikowało już projekt stosownego rozporządzenia.

Zmiany dotyczą tylko tych gospodarstw, których straty w uprawach ozimych będą wynosiły co najmniej 30 proc.

Derogacja (uchylenie normy prawnej i zastąpienie jej nową) ma dotyczyć tylko małych gospodarstw – gospodarstwa posiadające od 10 do 30 ha gruntów będą zwolnione z obowiązku prowadzenia 2 upraw. Natomiast gospodarstwa posiadające powyżej 30 do 150 ha będą zobowiązane do posiadania 2 zamiast 3 upraw.

Warunki będzie weryfikowała ARiMR.

Aby derogacja mogła być zastosowana, państwo członkowskie zobowiązane jest do wyznaczenia obszarów dotkniętych ulewnymi deszczami oraz powodzią w okresie sierpień – październik 2017 r. Wyznaczono je na podstawie ekspertyzy IUNiG-PIB, IT-P Falenty, K-POB w Bydgoszczy oraz IMiGW-PIB w Warszawie. Wynikło z niej, że cały kraj powinien być objęty derogacją w zakresie dywersyfikacji upraw.

Rozporządzenie ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu.

 Zmiana ma dotyczyć 230 tys. gospodarstw, tj. ok. 17 proc. ubiegających się o dopłaty.