W drugiej połowie 2010 roku planowane jest uruchomienie ostatniego naboru wniosków o przyznanie rent strukturalnych z PROW 2007-2013. Obecnie trwają prace na zamianą zasad i trybu przyznawania tych rent.

Renty strukturalne z ARiMR pobiera 65 tys. osób.

źródło: farmer.pl