Samorząd rolniczy nie ustaje w walce o prawa rolników w wieku emerytalnym. Po wnioskach o uniezależnienie wypłaty pełnej emerytury rolnikom, którzy przeszli na emeryturę od zaprzestania działalności rolniczej:

- przyszedł czas na zajęcie się kwestią wprowadzenia przepisów, które umożliwiłyby rolnikom wcześniejsze przejście na emeryturę.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych napisał właśnie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia przepisów, które umożliwią przejście na emeryturę po opłaceniu 100 składek emerytalno-rentowych, niezależnie od osiągniętego wieku. Rolnicy, którzy nie podlegali ubezpieczeniu przez pełne 25 lat powinni otrzymać emeryturę w wysokości odpowiedniej do opłaconych przez nich składek.

Jak zauważa samorząd rolniczy, ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 20 17 r. poz. 38) obniżyła zasadniczy wiek emerytalny i przywróciła stan sprzed 1 stycznia 2013 roku, ale nie przywróciła rolnikom możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę. Z dniem 1 stycznia 2018 r. rolnicy utracili prawo do wcześniejszych emerytur.

- Prowadzenie gospodarstwa rolnego to bardzo ciężka fizyczna praca w trudnych warunkach, która wiąże się z dużym ryzykiem wypadków. Specyfiką pracy w gospodarstwach rolnych są zagrożenia spowodowane m.in.: koniecznością obsługi maszyn i urządzeń rolniczych, obsługa zwierząt gospodarskich, czy bezpośredni kontakt z nawozami chemicznymi. Charakter pracy w gospodarstwie wymaga ciągłej dyspozycyjności: brak dni wolnych, urlopów i wielu innych przywilejów pracowniczych, które gwarantuje kodeks pracy. Niejednokrotnie mimo złego stanu zdrowia rolnika nie ma też możliwości skorzystania z zastępstwa na czas choroby, w szczególności przy obsłudze zwierząt gospodarskich - wymienia w piśmie KRIR.

Jak podkreślają Izby Rolnicze, obecnie gospodarstwa rolne są przekazywane następnym pokoleniom zbyt późno, czego konsekwencją jest rezygnacja młodych ludzi z zajmowania się rolnictwem na rzecz innej drogi zawodowej. Jednym z powodów są sztywne przepisy systemu emerytalnego, które uniemożliwiają równoczesną pracę w gospodarstwie i pobieranie emerytury z jednej strony oraz brak możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę w sytuacji, kiedy jest to korzystne dla rolnika.