„Prawo do uzyskania świadczenia w postaci tzw. wcześniejszej emerytury rolniczej dla rolników będących w wieku przedemerytalnym (tj. po ukończeniu 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn) miało charakter wygasający. O wcześniejszą emeryturę rolniczą, na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, mogli ubiegać się wyłącznie rolnicy, którzy wszystkie ustawowe warunki do przyznania tego świadczenia spełnili do dnia 31 grudnia 2017 r.” – przypomniał minister Ardanowski, odpowiadając na interpelację poselską.

Jak dodał, wprowadzony ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 38), obniżony powszechny wiek emerytalny, odpowiednio do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oznacza powrót do koncepcji obowiązującej przed 2013 r., ale „powrót do obowiązującego przed 1 stycznia 2013 r. wieku emerytalnego nie powinien oznaczać utrzymania preferencyjnych zasad przechodzenia na emeryturę rolników oraz w stan spoczynku sędziów i prokuratorów po dniu 31 grudnia 2017 r. Wcześniejsze emerytury w powszechnym systemie emerytalnym realizowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wygaszone zostały już w 2008 r. Ponowne wprowadzenie w systemie ubezpieczenia społecznego rolników, świadczenia w postaci wcześniejszej emerytury rolniczej, zburzyłoby koncepcję Rządu mającą na celu wprowadzenie jednolitych powszechnych zasad dotyczących wieku przechodzenia na emeryturę.”

”W związku z powyższym, obecnie nie przewiduje się podjęcia działań, które miałyby zapoczątkować inicjatywę legislacyjną mającą na celu przywrócenie możliwości nabywania prawa do emerytury rolniczej w wieku niższym niż wiek emerytalny” – podsumował minister.

Cała odpowiedź na interpelację – w załączniku.

Więcej o wydłużeniu wieku emerytalnego, wprowadzonym w 2012 roku i wprowadzeniu wówczas emerytury częściowej i przejściowych przepisów dla rolników:

Rolnik do 67. roku życia

Przypomnijmy, że NSZZ Solidarność RI i PSL domagały i domagają się wcześniejszego przechodzenia na emeryturę dla rolników.

Więcej:

RI Solidarność chce zmian w przepisach dot. emerytur dla rolników

W Sejmie obywatelski projekt obniżający wiek emerytalny dla rolników

KRUS: Wcześniejsza emerytura rolnicza do 31 grudnia 2017 r.

Jurgiel: Rząd PiS obniżył wiek emerytalny również dla rolników

KRUS: Częściowa emerytura rolnicza