Z czego wynikają problemy dotyczące wędzenia wędlin?

We wrześniu 2014 roku mają wejść w życie nowe przepisy dotyczące zawartości substancji smolistych w żywności. Jak podnoszą producenci wędlin, oznacza to koniec wędzenia drewnem.

Posłowie z sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas dzisiejszego posiedzenia nawiązali do ostatnich informacji dotyczących unijnych przepisów ws. wędzenia wędlin.

Podczas dyskusji w KRiRW posłowie wskazali, że możliwość tradycyjnego wędzenia to być albo nie być dla znacznej części polskiego przemysłu rolno-spożywczego.

Z wyjaśnień wiceministra rolnictwa Kazimierza Plocke wynika, że rozwiązanie problemu wymaga współdziałania między Ministerstwem Rolnictwa a Ministerstwem Zdrowia. Wiceminister podkreślił, że kłania się przy tej sprawie nierozwiązana kwestia powołania jednej inspekcji żywnościowej i zaistnienia „jednego centrum dowodzenia”. Wyraził nadzieję, że polski sektor mięsny nie będzie miał z powodu zmiany uregulowań unijnych żadnych problemów, jeśli tylko będzie używać drewna drzew liściastych do wędzenia.

Poseł Gabriela Masłowska sprzeciwiła się takiej ocenie sytuacji. Uznała, że problem nie sprowadza się do alternatywy, jakiego drewna używać do wędzenia, ale do narzucenia wyboru "chemicznego wędzenia bez dymu". Jak stwierdziła, rodzi to pytanie o szkodliwość takiej technologii jako alternatywy.

Posłowie postanowili wystąpić do Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rolnictwa o stosowne informacje dotyczące podejmowanych działań i przeprowadzonych ekspertyz, dotyczących tego zagadnienia.