Czy GLW ustalił z policją, że interwencje obrońców zwierząt będą odbywały się tylko w asyście Policji i IW, jak to podano na portalu społecznościowym?

Więcej: Interwencje "obrońców zwierząt" przebiegają tak, jak zwykle

Nic podobnego. Główny Inspektorat Weterynarii potwierdza, że takich ustaleń nie było i przyznaje, że byłyby niemożliwe w istniejącym stanie prawnym : „ustalenia pomiędzy Głównym Lekarzem Weterynarii i Komendantem Głównym Policji dotyczą wzajemnego informowania się obu instytucji o interwencjach dotyczących odebrania zwierząt, w których pracownicy/funkcjonariusze tych instytucji uczestniczą. Nie należy tego rozumieć jako wprowadzenia obowiązku przeprowadzenia interwencji wyłącznie w asyście Policji oraz IW, ponieważ ustawa o ochronie zwierząt przewiduje, że takie interwencje mogą być przeprowadzone także bez udziału tych instytucji (podkreślenie redakcji). Do przekazania sobie wzajemnie takiej informacji nie jest wymagana szczególna podstawa prawna, choć w tym przypadku będzie to art. 4 ustawy o IW.”

Zatem problem odbierania zwierząt przez tzw. organizacje prozwierzęce pozostaje nierozwiązany. Propozycji zmiany w art. 7 ustawy o ochronie zwierząt nie ma nadal. W Sejmie od grudnia 2019 roku jest natomiast projekt poselski zmian w tej ustawie, który – według opisu – dotyczy „wprowadzenia świadczenia dla zwierząt wycofanych ze służby z jednoczesnym poszerzeniem katalogu podmiotów, które korzystają ze zwierząt w celach specjalnych; zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach lub do celów rozrywkowych”.

Skierowano go do opinii do organizacji samorządowych w styczniu, a  20 maja 2020 trafił do I czytania w komisjach. Sejm zajmie się więc tym projektem już wkrótce, jak tylko zaopiniują go Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jest więc okazja, aby połączyć rozpatrywanie zmian tej ustawy dotyczących, a związanych też z art. 7. Oczywiście jeśli zostaną zgłoszone.

Więcej o zgłoszonym projekcie:

„Zwierzęta wycofane ze służby” z dożywotnią dotacją?