Rady gmin miały czas na podjęcie stosownych uchwał do końca 2012 r. Wiele z nich jednak zwleka z uchwałami, licząc na szybką nowelizację przez Sejm ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W związku z tym niektórzy wojewodowie będą wzywać rady gmin do podjęcia uchwały w wyznaczonych przez wojewodów nowych terminach. Jeżeli ten minie, a rada gminy nadal nie podejmie uchwały, wojewodowie będą mogli wydać zarządzenia zastępcze. Przyjęte w tym trybie zarządzenia będą mieć takie same skutki prawne, jak uchwała rady gminy.

Z danych zebranych przez PAP wynika, że z możliwości ponaglenia gmin skorzysta np. wojewoda podlaski i pomorski. Tamtejsze gminy, które nie podjęły uchwał do 31 grudnia 2012 r. zostaną wezwane przez wojewodów do ich podjęcia w terminie ustalonym przez wojewodę.

- Jeśli po upływie tego terminu rady gmin nadal nie przyjmą uchwał, wojewoda w drodze zarządzenia zastępczego ustali metody i stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nastąpi to, w przypadku, gdy gminy nie zadeklarują podjęcia tych uchwał w najbliższym czasie - poinformowała rzeczniczka wojewody podlaskiego Joanna Gaweł.

Takie ponaglenia zostaną wysłane, gdy wojewodowie otrzymają kompletne listy gmin, które do końca 2012 r. nie podjęły stosownych uchwał. Pełne listy powinny być znane w połowie stycznia. Część gmin mogła takie uchwały podejmować w ostatnim dniu grudnia 2012 roku. Na poinformowanie wojewody gminy mają czas 7 dni, zatem obecne listy w urzędach wojewódzkich mogą być niepełne.

Z możliwości wzywania rad gmin do przyjęcia uchwał ws. opłat za śmieci nie skorzysta natomiast wojewoda podkarpacki. Rzeczniczka Małgorzata Oczoś powiedziała, że wojewoda czeka na zapowiadaną nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Z kolei w woj. małopolskim decyzja dotycząca dalszego postępowania w przypadku gmin, które nie podjęły uchwał ws. wywozu śmieci, jeszcze nie zapadła.

Z danych przekazanych przez Małopolski Urząd Wojewódzki wynika, że do końca grudnia blisko 100 gmin, na 182 w województwie, miało uchwalone stosowne uchwały dotyczące cen za wywóz śmieci. W tym 96 gmin przyjęło nowy regulamin, a 84 - ustaliło stawki. Jedną z gmin, które nie mają uchwały dotyczącej wywozu śmieci jest Kraków.

W woj. podlaskim spośród 118 gmin odpowiednie uchwały przyjęła mniej niż połowa gmin. Takiej uchwały nie podjęli m.in. radni stolicy województwa - miasta Białystok.

Wśród pomorskich samorządów, które nie ustaliły jeszcze sposobu liczenia opłat za wywóz śmieci i nowych cen za odpady komunalne są Gdańsk, Gdynia i Sopot.

Podobnie jest na Podkarpaciu. Spośród największych miast województwa tylko radni Tarnobrzega ustalili już opłaty za wywóz śmieci. Będzie to 10 zł od osoby za odpady posegregowane i 15 zł za nieposegregowane. Rzeszów, Krosno i Przemyśl wybrały jedynie wariant naliczania opłat - od liczby mieszkańców w gospodarstwie.