Ministerstwo Rolnictwa poinformowało o  zwiększeniu środków na „Modernizację gospodarstw rolnych”.

Ponadto określono, iż terminem rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy, które zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające wysokość odpowiedniego limitu środków, jest 31 grudnia 2014 roku.

Wcześniej Ministerstwo Rolnictwa informowało, że planuje nabór w działaniu 121 „Modernizacja gospodarstw rolnych” w 8 województwach: lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

Jaki mechanizm zadziałał, skoro wcześniej mówiło się, że Wielkopolska wyczerpała środki?

„Planowany w bieżącym roku nabór na "Modernizację..." będzie dotyczył tylko tych województw, w których dostępny jest limit na działanie 121. W związku z tym, że pierwotne limity w tym działaniu zostały powiększone o kolejne realokacje, nabór obejmie część województw, w tym również woj. wielkopolskie. W województwie tym nie było naboru po 2009 roku i pierwotny limit wystarczył na sfinansowanie wszystkich złożonych wcześniej wniosków, mieszczących się w limicie 150 proc. alokacji. Kolejne realokacje powiększały budżety województw, zgodnie z wcześniej przyjętymi wskaźnikami podziału na województwa, co zdecydowało, że województwo wielkopolskie ma do dyspozycji wolne środki w tym działaniu” – wyjaśnia biuro prasowe ministerstwa rolnictwa.

Pamiętajmy też o planowanych zmianach w zasadach przyznawania pomocy.