Wśród odrzuconych znalazły się także poprawki przewidujące m.in. wzrost dopłat do paliwa rolniczego (120 mln zł). Teraz zgłoszonymi przez Senat poprawkami zajmie się Sejm.

Ustawa budżetowa zakłada, że deficyt w 2012 r. nie przekroczy 35 mld zł, wydatki państwa wyniosą nie więcej niż 328,7 mld zł, a dochody 293,7 mld zł.