W 2008 r. ostatecznym terminem składania zgłoszeń o dokonanie wpisu był, wyjątkowo, 12 wrzesień.

Do Agencji Rynku Rolnego, zgłosiło się w tym terminie 40 podmiotów, z czego, do dnia 8 października, wpisano do ewidencji 33 podmioty, których zgłoszenia spełniły wszystkie wymogi cytowanej wyżej ustawy. W stosunku do pozostałych podmiotów nadal toczy się postępowanie administracyjne mające na celu usunięcie braków formalno-prawnych.

Najwięcej zgłoszeń wpłynęło do ARR z województwa małopolskiego (10), lubuskiego (9) oraz dolnośląskiego (5), a ponadto zgłoszenia zostały złożone przez podmioty z województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i pomorskiego.

Źródło: ARR