Od lutego rolnicy próbują zainteresować resort rolnictwa wzrostem cen nawozów. Tymczasem po pół roku resort informuje o tym samym, co wiadomo od miesiąca – tak poseł Dorota Niedziela, jedna z wnioskujących o dzisiejsze obrady KRiRW, podsumowała dzisiejsze wystąpienie wiceminister Anny Gembickiej, wygłoszone podczas posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Więcej o poprzedniej informacji MRiRW przedstawianej w Sejmie o cenach nawozów:

Kiedy potanieją nawozy?

Przewodniczący komisji Robert Telus ocenił, że problem cen nawozów jest problemem europejskim i wymaga interwencji UE.

Posłowie dopytywali w związku z tym o inicjatywy rządu dotyczące wyrównania wzrostu cen nawozów, zgłaszane do UE i o analizy przyczyn wzrostu cen nawozów i przewidywania cen żywności, posiadane przez MRiRW. Podatki to też duża część ceny nawozów – wskazywali, sugerując ich obniżenie. Interwencja w UE czy zrzucanie winy na UE jest oczywiście możliwe, ale skutków nie przyniesie, podczas gdy krajowe rozwiązania są pewniejsze – podpowiadał poseł Mirosław Maliszewski. Poseł Kazimierz Plocke pytał o skutki zapowiadanych zakupów grupowych i działań UOKiK. Poseł Jarosław Sachajko wyraził zdziwienie, że podczas obrad komisji nie ma przedstawiciela Ministerstwa Aktywów Państwowych. Jak ocenił, obniżka VAT spowodowałaby wykupienie polskich nawozów przez inne państwa UE. Przypomniał, że od lat mówi się o potrzebie produkcji polskiego białka – to pozwoliłoby ograniczyć np. stosowanie nawozów azotowych. Poseł oczekuje możliwości kupowania nawozów przez rolników bezpośrednio u producentów. UOKiK już powinien znać wyniki prowadzonej kontroli – stwierdził. Straszenie podwyżką cen żywności jest niepotrzebne, bo ceny wzrosną, ale istotny jest udział w tej cenie rolnika – a udział ten jest przejmowany przez korporacje.

Poseł przewodniczący Robert Telus stwierdził, że zaproszono przedstawicieli wnioskowanych przez posłów występujących o przedstawienie informacji – a zgodnie z wnioskiem miało ją przedstawić tylko MRiRW.

Poseł Zbigniew Ziejewski pytał o powód braku nawozów na rynku wtedy, gdy było wiadomo, że nawozy podrożeją. Ceny żywności u rolnika nie wzrosły, a rosną koszty produkcji – mówił.

Tomasz Hinc, prezes Zarządu Grupy Azoty, wyjaśnił, że obecnie 80 proc. ceny nawozów to koszt gazu, 20 proc. pozostaje na inne składniki ceny. Polskie nawozy są tańsze niż inne – mówił. Konkurencja często zaprzestała produkcji, co świadczy, że ocena ryzyka prowadzenia działalności jest duża. Agrochem Puławy sprzedaje nawozy po cenach producenta – zaznaczył. Cennik producenta jest publikowany na stronie internetowej, co też wpływa na rynek – podkreślił. Ceny gazu do wiosny nie spadną, przy braku produkcji konkurencji trzeba liczyć się z brakiem nawozów. Nawozy trzeba kupować systematycznie – radził i zachęcał rolników do zakupów.

Poseł Zbigniew Dolata przekonywał o hipokryzji posłów KO, którzy nie sprzeciwiali się polityce energetycznej UE, wynegocjowali drogi gaz i chcieli przekazać produkcję nawozów Rosjanom. Pytał o rolę pośredników we wzroście cen nawozów.

Grupa Azoty ma 70 autoryzowanych dystrybutorów, rolnicy mogą wybierać – zaznaczył prezes. Produkcja trwa, choć jest ryzykowna. Cenniki są na stronach internetowych – można więc ocenić, ile zarabiają dystrybutorzy. „Na bramach” nawozów żadne zakłady dziś nie sprzedają – stwierdził. Sytuacja dotyka nie tylko Europy, Rosja ogranicza eksport, podobnie robi Turcja. Tańsze polskie nawozy nie oznaczają, że nie zostaną wywiezione z kraju – ocenił. Nawozów może zabraknąć – powtórzył.

Poseł Sebastian Kaleta wskazał na możliwość ograniczenia eksportu nawozów.

Poseł Anna Wojciechowska podkreślała przewidywalność obecnej sytuacji – np. wzrost cen energii jest wyższy w Polsce niż w innych krajach, podobnie jest z inflacją. Wzrost cen towarów był do przewidzenia – gdzie jest dyplomacja i służby, które powinny przekładać sytuację na polskie warunki? Jakie są plany i prognozy dotyczące cen i kosztów na wiosnę? – pytała poseł.

Poseł Lech Kołakowski zadeklarował, że wszystkim zależy na niskich cenach nawozów. Zarząd Grupy Azoty jest w trudnej sytuacji, cokolwiek zrobi, będzie źle – mówił poseł. Sytuacja jest poważna. Jak stwierdził, sam dokonuje analizy zasadności podwyżek cen. Ważne jest utrzymanie firmy Azoty – mówił i podkreślał rolę regionalizacji sprzedaży.

Poseł Krystyna Skowrońska, zastępca przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, wskazała na wysokie ceny nawozów i pytała, dlaczego ceny te wzrosły bardzo tak od lutego. Obietnice, jakie padały, wymagają sprostowań – wskazała. To nie tylko zaniedbania z okresu poprzednich władz wpływają na dzisiejszą sytuację. Na politykę energetyczną i klimatyczną UE zgodził się obecny premier – mówiła. Za wysokie ceny gazu wypłacono Polsce odszkodowanie w efekcie wniosku złożonego w 2014 roku – podkreśliła. Wzrost VAT będzie miał znaczenie dla małych gospodarstw – zaznaczyła. Grupy zakupowe nie powstają, choć były zapowiadane. Nie ma pomysłów na rozwiązanie obecnej sytuacji w przedstawionym materiale rządowym. Nie ma wsparcia dla rolników. Ceny skupu nie rosną. Kiedy i jakie decyzje zmierzające do obniżki cen nawozów zostaną podjęte? Ile i w jaki sposób jest prowadzony eksport nawozów? Mała produkcja nawozów wywołuje wzrost zapotrzebowania, ale ceny dyktują też pośrednicy i dystrybutorzy – a nie ma analizy tej sytuacji. Pogarsza się relacja kosztów i cen, a nie zrobiono nic, aby to zatrzymać. Przedstawiona informacja nie zasługuje na przyjęcie, komisja powinna odbyć się jeszcze raz w obecności ministra rolnictwa, który powinien przedstawić swoje zamiary.

Poziom cen jest niebezpieczny również dla producenta – wskazał prezes Hinc i ocenił, że producentowi zależy na długiej liście dystrybutorów. Koszty są znaczne – z 30 do 80 proc. wzrósł udział gazu w cenie nawozu – mówił prezes. „Azoty” nie ograniczyły i nie wstrzymały produkcji – podkreślił i dodał, że polscy rolnicy są najważniejsi dla producenta. Koszty produkcji muszą być jednak pokryte.

Poseł Stefan Krajewski wskazał na potrzebę wypracowania rozwiązań, które ochronią rolnika.

Poseł Jarosław Sachajko pytał o pilnowanie granic w UE – czy nie będzie płynęła do Polski tańsza żywność i co zrobi MRiRW, aby udział rolników w cenie żywności był większy.

Poseł Zbigniew Ziejewski ocenił, że dystrybutorzy mają niższe ceny niż te, które publikuje zakład na swojej stronie. Rolnikowi wzrosły koszty – kto je pokryje? Podnieśmy ceny produktów rolnych - zaapelował.

Poseł Piotr Borys stwierdził, że obniżony do zera VAT dla producenta obniżyłby ceny nawozów.

Poseł Dorota Niedziela wskazała, że MAP powinien być obecny podczas obrad tej komisji – tak jak przyszedł niezapraszany przez wnioskujących prezes Azotów. Na komisję powinno się przyjść z rozwiązaniem problemów – a poseł oceniła, że ministerstwo rolnictwa takich rozwiązań nie ma. Domagała się pisemnej odpowiedzi ministerstwa. Okazała zaniepokojenie zapowiedziami, że wiosną może zabraknąć nawozów.

Poseł Dolata przypomniał, że raport NIK dotyczący zgody na niekorzystny zakup gazu jest odtajniony.

Poseł Kazimierz Plocke pytał o powód poprawy sytuacji „Azotów”, pomimo zgłaszanych trudności.

Strona społeczna marginalizowana?

To posłowie. A co strona społeczna?

Sławomir Izdebski jako przewodniczący OPZZRiOR stwierdził, że komisja jest zwołana w czasie, kiedy rolnicy muszą zajmować się gospodarstwem i wspominał czasy, kiedy to strona społeczna zaczynała obrady komisji, a nie posłowie. Jak stwierdził, stronie społecznej każe się teraz czekać. Nic nie można zrobić, bo problem jest globalny. Czy saletra będzie kosztowała nieco mniej czy nie, to rolnik jej nie kupi, bo i tak będzie za droga – ocenił. Nie ma dostępności nawozów dla rolników przy tych cenach. Ceny nawozów są za wysokie. Być może wygaszanie produkcji nawozów jest oczywiste, skoro oznacza mniejszy popyt na gaz i wymusza spadek jego cen. U pośrednika może być tańszy nawóz niż u producenta, skoro mógł mieć ceny wcześniej wynegocjowane. Rolnicy nie mają pieniędzy na nawozy – podkreślał i sugerował wstrzymanie produkcji, a nie zachęcanie rolników do kupowania nawozów teraz po wysokich cenach.

Poseł przewodniczący Robert Telus wskazał, że nie ma złośliwości w terminach zwoływania przez niego komisji.

Robert Nowak, reprezentujący zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, stwierdził, że Grupa „Azoty” po interwencji z wiosny wskazywała, że analizuje cenę nawozów w odniesieniu do cen produktów. Tymczasem cena pszenicy wzrosła o 30 proc., a cena nawozów azotowych o 100 proc. To nie do przyjęcia dla rolników, takich różnic cen jeszcze nie było. Czy będzie wypracowany mechanizm związku między tymi cenami?

 

Będzie gorzej?

Ustosunkowując się do tych uwag wiceminister Anna Gembicka podziękowała za wygłoszone opinie. Jak powiedziała, MRiRW zapraszało UOKiK i MAP na dzisiejsze posiedzenie komisji. Wicepremier Henryk Kowalczyk nie mógł być dziś obecny z powodu innych obowiązków. MRiRW apelowało do KE o wypracowanie systemu rekompensat dla rolników. Część państw była przeciwna interwencjom po wzroście cen gazu. Wniosek do UOKiK został skierowany, kontrola może dostarczyć informacji na przyszłość, związanych z kosztami dystrybucji i kształtowaniem się ceny. Limity de minimis nie pozwalają na rekompensujące wzrost cen działania krajowe. Mechanizmy unijne wnioskowano dwukrotnie. VAT do stawki zerowej nie można obniżyć bez zgody KE – zaznaczyła. Jesteśmy członkami UE i swobodny przepływ towarów jest konieczny. Ceny żywności można symulować, przygotować prognozy, ale wpływu na ceny gazu to nie ma. Dopłaty dla roślin białkowych będą rosnąć – zapowiedziała wiceminister.

Prezes „Azotów” Tomasz Hinc dodał, że są prowadzone transakcje dla grup rolników – transakcje takie się odbywają na terenie całego kraju. Dobre wyniki spółki „Azoty” to wynik prowadzenia różnej produkcji. Rentowność na rynku nawozów jest niewielka – stwierdził. To jest kryzys na rynku gazowym, a nie nawozowym – mówił. Ograniczenie produkcji oznaczałoby ograniczenie dostępności nawozów na rynku polskim. Wstrzymanie produkcji to oczekiwanie Rosji. Jeśli my przestaniemy produkować, to Rosja tę lukę wypełni. To zgoda, aby rosyjski gaz wjechał do UE w postaci nawozów – mówił. Opublikowanie cenników nawozów to przeciwstawienie się próbom spekulacji. „Azoty” mają 60-procentowy udział w rynku. Wysokie ceny surowców to dla nich tak samo wielki problem, jak dla rolników. Stąd apel o rozkładanie zakupów na raty, zwłaszcza że rekordowo rosną ceny pszenicy.

Poseł Telus ocenił, że powołanie spółki Agrochem doprowadziło do wstrzymania wzrostu cen nawozów.