PRZEGLĄD PRASY: Projekt przewiduje m.in. preferencyjną sprzedaż gruntów dla gospodarstw rodzinnych. Zaproponowano, aby pierwszeństwo do zakupu ziemi miały gospodarstwa rodzinne poniżej 100 ha. Poza tym jednorazowa sprzedaż działek rolnych nie będzie mogła przekraczać dwukrotnej średniej w województwie - powiedział wiceminister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Do 3 lat wydłużony zostanie czas zameldowania na obszarze gminy, uprawniający do zakupu ziemi. Ma to zapobiec nagłym meldunkom w gminach, zaraz po ogłoszeniu przetargu na sprzedaż gruntów przez Agencję Nieruchomości Rolnych

Wiceminister zwrócił też uwagę, że dla ANR największym problemem - przy trwałym przeniesieniu własności ziemskich - jest reprywatyzacja, dlatego, że znacznej części gruntów, które Agencja mogłaby sprzedać, dotyczą różne roszczenia, w tym osób prywatnych.
Wiceminister poinformował, że w resorcie trwają prace nad konsolidacją spółek zależnych Skarbu Państwa, którymi dysponuje ANR. Agencja nie może tych spółek sprzedać, a od 1 stycznia 2007 r. również finansować.

Obecnie obowiązująca ustawa o ustroju rolnym z 2003 r. definiuje gospodarstwo rodzinne, jako gospodarstwo o powierzchni do 300 ha, prowadzone przez rolnika indywidualnego. Powierzchnię mniejszą niż 10 ha ma 80 proc. gospodarstw; użytkują one 40 proc. gruntów. Tylko 1 proc. gospodarstw ma grunty powyżej 50 ha; użytkują one 16 proc. ziemi.

Źródło: Gazeta Współczesna